Summercourse Arbeidsrecht te Noordwijk

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Golden Tulip Beach Hotel. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van zes zeer deskundige docenten!

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)
AbSg 3 uur arbeids-, bedrijfs en verzekeringsgeneeskunde (bij dag 1)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers. Voor bedrijfs- en verzekeringsartsen in aanvraag.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Prof. mr. dr. W.A. Zondag
– hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar Arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – woensdag 7 september 2022

12.30 – 13.15 uur Ontvangst met sandwiches, registratie, uitreiking documentatie en onderlinge kennismaking
13.15 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– actuele rechtspraak
– werkwijzer arbeidsconflicten STECR
– beroepsziekten: consequenties voor werkgever en werknemer
*re-integratiemogelijkheden
*burn-out
– postcovid en nu 2 jaar arbeidsongeschikt: ontslag?
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager
16.30 – 17.30 uur Eigen tijd
17.30 uur Diner

Dag 2 – donderdag 8 september 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur Grensoverschrijdend gedrag; disciplinaire maatregelen en ontslag (op staande voet)
Mr. P. van den Brink
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Diverse onderwerpen
– Europese richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
– Verdieping CAO-recht
* doorwerking
* nawerking
* opmerking(en)
Prof. mr. dr. R.A. Houweling
16.30 – 17.00 uur Eigen tijd
17.00 – 18.00 uur Borrel op terras of in restaurant
18.15 uur Diner

Dag 3 – vrijdag 9 september 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur Bijzondere bedingen:
– loonbeding
– concurrentiebeding
– geheimhoudingsbeding
– proeftijdbeding
– studiekostenbeding
– boetebeding
– nevenwerkzaamhedenbeding
– etc.
Capita Selecta ontslagrecht:
– wederzijds goedvinden
– opzegging
– ontbinding
Prof. mr. dr. W.A. Zondag
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Actualiteiten UWV-procedure

Enkele cijfers, van belang voor de afweging beëindigingsovereenkomst of ontslagprocedure via UWV?
– gemiddelde duur en uitkomst UWV-ontslagprocedure
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
Actualiteiten:
– ontwikkelingen rondom de procedure: intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). Wat betekent dit?
– stand van zaken Uitvoeringsregels Ontslag
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond):
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt
– tips/opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– tips/opletpunten bij herplaatsing
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond):
– criteria en jurisprudentie
Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter:
– enkele concrete uitspraken nader beschouwd. Wie heeft er gelijk? UWV, de rechter, of allebei?
Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:
– enkele cijfers, voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
– de stand van zaken
Mr. J. Meijer

16.30 uur Afsluiting

PRIJS

Drie dagen: € 1.645,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.325,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–             2 of 3x lunch
–             2 of 3x diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

INSCHRIJFFORMULIER