Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Two Brothers Noordwijk Beach. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van vier zeer deskundige docenten!

Dag 1
4 september 2024 - (13.00 - 16.15 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 2
5 september 2024 - (10.00 - 16.30 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 3
6 september 2024 - (10.00 - 16.30 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers, mediators en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. E.W. de Groot
-kantonrechter, rechtbank Gelderland; locatie Arnhem; raadsheer plv hof Amsterdam
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – woensdag 4 september 2024

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en onderlinge kennismaking
13.00 – 14.30 uur Actualiteiten UWV procedure
– de gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag
heeft beslist?
– de meest recente wijzigingen van de Uitvoeringsregels ontslagprocedure en de Uitvoeringsregels
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een
CAO of sociaal plan?
Bedrijfseconomisch ontslag
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen
met de rechter?
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een
verstoorde relatie of disfunctioneren speelt. Hoe gaat UWV hiermee om?
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
– belangrijke opletpunten en jurisprudentie rondom het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling):
– de entiteit waarover wordt afgespiegeld
– Uitwisselbare functies
>werknemer werkt al enige tijd in een andere functie dan die waarin hij werd aangesteld;
>werkgever laat oude functie(s) vervangen en creëert nieuwe functie(s) (stoelendansmethode);
>werkgever onderbouwt de onderlinge uitwisselbaarheid van functies met een rapport van een
externe;
>werkgever verklaart dat de functiebeschrijvingen tijdens en ten behoeve van de UWV-
procedure zijn gemaakt
– berekening duur dienstverband: wat telt wel/niet mee?
– peildatum voor afspiegeling
– rangorderegels
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
Jan Meijer
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Vervolg Actualiteiten UWV procedure
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
>toetsingscriteria en jurisprudentie (B-grond)
>de gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
>wat als de werkgever geen verklaring van de bedrijfsarts en/of een WIA-beschikking van UWV kan
overleggen?
>jurisprudentie rondom ‘eigen werk in aangepaste vorm’
Herplaatsing bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
– belangrijke opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (start van de inspanningen tot
herplaatsing; aanvang en einde redelijke termijn; rol werkgever en werknemer bij herplaatsing;
reikwijdte en norm bij herplaatsing), onder meer voortvloeiende uit jurisprudentie op de A- en de B-
grond
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
Stand van zaken voorgenomen maatregelen arbeidsmarkt

Jan Meijer
16.45 – 17.00 uur Klaarmaken voor borrel/diner
17.00 uur Borrel en aansluitend diner

Dag 2 – donderdag 5 september 2024

08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Grensoverschrijdend gedrag, de stand van zaken
– eerste ervaringen met de nieuwe klokkenluidersregeling
– concept wet verplichtstelling vertrouwenspersoon
– social media, vrijheid van meningsuiting in relatie tot de werkvloer
– AI in het arbeidsrecht
Pieter van den Brink
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Concurrentiebeding
Twintig jaar geleden werd het wetsvoorstel 28167 – Nieuwe regeling concurrentiebeding, door de Tweede Kamer aangenomen. Twee jaar later werd het voorstel door de Eerste Kamer verworpen. Nu, 2024, ligt opnieuw het voorstel tot aanpassing van het concurrentiebeding op de wetgevingstafel. Tijd om dit voorstel nader te bestuderen.
Bovendien het uitgelezen moment de jurisprudentie over het concurrentiebeding van de afgelopen jaren op een rij te zetten. Wat is inmiddels de stand van zaken na AVM (2007 – zwaarder drukken) en Philips/Oostendorp (2006 – schriftelijkheid)? Hoe heeft de rechtspraak inzake motivering van het bepaaldetijdscontractconcurrentiebeding zich ontwikkeld? En welke rol spelen artikel 19 lid 3 GW alsook het verbod op nevenactiviteiten (2022) en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen op de beoordeling van het rechtmatig belang van het beding? En klopt het dat in faillissementsprocedures het concurrentiebeding niet langer meer geldig is? En bij OvO juist wel of toch niet? Kortom, tijd voor een update!
Ruben Houweling
16.30 – 17.30 uur Eigen tijd
17.30 Diner

Dag 3 – vrijdag 6 september 2024

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– ziektebegrip
– loon
– re-integratieverplichtingen
– sancties
– einde arbeidsovereenkomst
Ellen de Groot
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Vervolg zieke werknemer
– opzegverbod
– samenhang problematiek
– verslaving/psychische problemen
– ontslag op staande voet/evhn
Ellen de Groot
16.30 uur Afsluiting

PRIJS

Drie dagen: € 1.795- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.475,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–             2 of 3x lunch
–             2 of 3x diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

INSCHRIJFFORMULIER