Category

Capita Selecta

Practicum Hoger beroep in arbeidszaken

By | Capita Selecta | No Comments

De Wet werk en zekerheid heeft niet alleen het materiële arbeidsrecht ingrijpend veranderd, maar heeft in het bijzonder ook gevolgen gehad voor (de procesrechtelijke kanten van) het hoger beroep. Niet alleen is procederen in ontbindingszaken van kleur verschoten, de wetgever heeft de rechtspraktijk opgezadeld met (de gevolgen van) het schrappen van de schorsende werking van hoger beroep in ontbindingszaken. Inmiddels heeft de Hoge Raad een aantal onverwachte guidelines gegeven. Procederen in hoger beroep is een apart vak waarmee advocaten sinds de Wwz worstelen. In dit practicum geven een advocaat/raadsheer plaatsvervanger en oud-raadsheer plaatsvervanger handvatten voor het opzetten van processtukken in hoger beroep (in het bijzonder het formuleren van grieven) aan de hand van een aantal praktijkgevallen die zich sinds 1 juli 2015 hebben voorgedaan. Het materiële recht wordt daarbij niet uit het oog verloren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de cursus grieven formuleren in een specifieke casus.

3 november 2022 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van dit practicum beschikt u over handvatten voor het opzetten van processtukken in hoger beroep, in het bijzonder het formuleren van grieven.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Dit practicum is zeer geschikt voor cursisten die de Masterclass Procederen reeds hebben gevolgd.

DOOR WIE

mr.D.J. Buijs
– oud-raadsheer plaatsvervanger
mr. R.J. Voorink
– advocaat bij Voorink Advocaten, raadsheer plaatsvervanger

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
10.00 – 11.30 uur Algemene inleiding
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 13.15 uur Formuleren grieven
13.15 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.00 uur Bespreken grieven en andere procedurele kwesties
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Andere thema’s die in hoger beroep spelen
16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van dit practicum is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

.

INSCHRIJFFORMULIER

Interactieve intervisie voor advocaten arbeidsrecht

By | Capita Selecta | No Comments

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerde feedback is een manier om met collega’s of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. Uw professionele ontwikkeling staat centraal. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. Intervisie is misschien wel de toegankelijkste en tegelijkertijd boeiendste vorm. U leert van uw eigen casus en van de inbreng van anderen. U ontdekt hoe vakgenoten omgaan met uitdagingen en hoe u zich verder kunt ontwikkelen. Minstens zo belangrijk, u voldoet daarmee aan de eisen van de NOvA.

De bijeenkomst is een interactieve bijeenkomst. De bespreking vindt plaats onder begeleiding van mevrouw drs. Alexandra Gerny, als gespreksleider geregistreerd bij de Algemene raad van de NOvA. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de gespreksleider geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26 van de Advocatenwet.

1 november 2022 - (12.30 - 16.45 uur)
Webinar

12 december 2022 - (12.30 - 16.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Vanwege de eis van de Orde kunnen wij maximaal 10 cursisten per dag verwelkom. Zo blijft de interactie gewaarborgd.

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

VOOR WIE
Deze cursus is ALLEEN bestemd voor advocaten arbeidsrecht

DOOR WIE

 Mw. drs. A. Gerny
– Coacht als eigenaar van Gerny Coaching + Consulting al 10 jaar advocaten en andere hoogopgeleide professionals zoals artsen en ondernemers
– Als coach en supervisor opgeleid aan de Universiteit Utrecht en het Tavistock Institute te London
– Lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Nobco)
– Schrijver van de column “De Beroepscoach” in het Advocatenblad (2019)
– Als gespreksleider geregistreerd bij de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches en registratie
12.30 – 14.30 uur Deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.45 uur Deel 2
16.45 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW Fysiek
€ 355,- exclusief BTW Webinar
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

INSCHRIJFFORMULIER

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

By | Capita Selecta | No Comments

Verreweg de meeste arbeidsovereenkomsten eindigen tegenwoordig niet via een procedure bij het UWV of de kantonrechter, maar met – wat vroeger genoemd werd – wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer leggen de afspraken doorgaans vast in een vaststellingsovereenkomst. Steeds vaker zien wij dat deze overeenkomst of afspraken uit deze overeenkomst onderwerp zijn van geschil. Denk bijvoorbeeld aan geschillen over de geldigheid van de overeenkomst bij een onder dreiging van een ontslag op staande voet tot stand gekomen vaststellingsovereenkomst, bij verzwijging door de werknemer van het al hebben van een nieuwe baan en  geschillen over het finale kwijtingsbeding. Ook de relatie met de sociale zekerheid is van belang. Hoe zit het onder de Wwz met de vroegere fictieve opzegtermijn? En hoe om te gaan met beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer met het oog op de strenge beoordeling daarvan door het UWV ?  Door middel van een duo-presentatie van twee uitstekende docenten worden de belangrijkste punten voor u op een rij gezet! Een oud-kantonrechter én een advocate praten u helemaal bij!

28 september 2022 - (12.30 - 17.15 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

7 december 2022 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven


-prima theorie met praktijk over arbeidsrecht afgewisseld
-de tijd vloog om: dat is altijd een goed teken !

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, cat. 2

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na deze middag bent u geheel op de hoogte van de belangrijkste aspecten van de vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht en heeft u vele praktijktips ontvangen.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mw. mr. E.B. Wits
– advocaat en partner bij Sprengers Advocaten te Utrecht
– auteur van o.a. het hoofdstuk over de Vaststellingsovereenkomst in het Boek Ontslagrecht in hoofdlijnen (in de reeks Kluwer Monografieën Sociaal Recht).

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 15.00 uur – Grondslagen van de wettelijke regeling
– Onzekerheid en geschil
– Overeenkomst, beslissing en vaststelling
– Beslissing in strijd met dwingend recht
– Uitleg van vaststellingovereenkomst
– Vernietigbaarheid van vaststellingsovereenkomst
– De beëindigingsovereenkomst m.b.t. arbeidsovereenkomst
– Verschil met instemming
– Losse eindjes overeenkomst (LEO)
– Bedenktermijn: dwalen kan niet meer?
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur – De vergoeding
– Beëindigen bij ziekte, (dreigend) ontslag op staande voet en disfunctioneren
– Benadelingshandeling WW (voorheen fictieve opzegtermijn)
– Finale kwijting
17.15 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

Summercourse Arbeidsrecht te Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Golden Tulip Beach Hotel. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van vijf zeer deskundige docenten!

Dag 1
7 september 2022 - (13.15 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 2
8 september 2022 - (10.00 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 3
9 september 2022 - (10.00 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)
AbSg in aanvraag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers. Voor bedrijfs- en verzekeringsartsen in aanvraag.

DOOR WIE

Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Prof. mr. dr. W.A. Zondag
– hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar Arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – woensdag 7 september 2022

12.30 – 13.15 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
13.15 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– actuele rechtspraak
– werkwijzer arbeidsconflicten STECR
– beroepsziekten: consequenties voor werkgever en werknemer
*re-integratiemogelijkheden
*burn-out
– postcovid en nu 2 jaar arbeidsongeschikt: ontslag?
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager
16.30 – 17.30 uur Eigen tijd
17.30 uur Diner

Dag 2 – donderdag 8 september 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur Verdieping CAO-recht
– doorwerking
– nawerking
– opmerking(en)
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Diverse onderwerpen
– Europese richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
– grensoverschrijdend gedrag; disciplinaire maatregelen en ontslag (op staande voet)
Prof. mr. dr. R.A. Houweling
16.30 – 17.00 uur Eigen tijd
17.00 – 18.00 uur Borrel op terras of in restaurant
18.15 uur Diner

Dag 3 – vrijdag 9 september 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur Bijzondere bedingen:
– loonbeding
– concurrentiebeding
– geheimhoudingsbeding
– proeftijdbeding
– studiekostenbeding
– boetebeding
– nevenwerkzaamhedenbeding
– etc.
Capita Selecta ontslagrecht:
– wederzijds goedvinden
– opzegging
– ontbinding
Prof. mr. dr. W.A. Zondag
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Actualiteiten UWV-procedure

Enkele cijfers, van belang voor de afweging beëindigingsovereenkomst of ontslagprocedure via UWV?
– gemiddelde duur en uitkomst UWV-ontslagprocedure
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
Actualiteiten:
– ontwikkelingen rondom de procedure: intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). Wat betekent dit?
– stand van zaken Uitvoeringsregels Ontslag
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond):
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt
– tips/opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– tips/opletpunten bij herplaatsing
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond):
– criteria en jurisprudentie
Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter:
– enkele concrete uitspraken nader beschouwd. Wie heeft er gelijk? UWV, de rechter, of allebei?
Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:
– enkele cijfers, voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
– de stand van zaken
Mr. J. Meijer

16.30 uur Afsluiting

PRIJS

Drie dagen: € 1.645,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.325,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–             2 of 3x lunch
–             2 of 3x diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Springcourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten:

 • De heer mr. D.J. Buijs
 • De heer prof. mr. dr. A.R. Houweling
 • De heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • De heer mr. J. Meijer
 • De heer dr. B. Sorgdrager

Daarnaast hebben wij dit jaar een gastspreker uitgenodigd. Op donderdagochtend zal de heer mr. Pieter van den Brink van het advocatenkantoor TenHolter|Noordam uit Rotterdam bij ons aanwezig zijn!

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
Hobéon SKO 5 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 3 punten bij dag 2 en dag 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat en partner bij TenHolter|Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Woensdag 15 juni 2022
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

Dag 1

13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
14.00 – 17.15 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– actuele rechtspraak
– werkwijzer arbeidsconflicten STECR
– beroepsziekten: consequenties voor werkgever en werknemer
> re-integratiemogelijkheden
> burn-out
– postcovid en nu 2 jaar arbeidsongeschikt: ontslag?
Dr. B. Sorgdrager en mr. D.J. Buijs
17.15 uur Borrel op terras Van der Werff
18.00 uur Diner

Donderdag 16 juni 2022
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

10.30 – 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 12.30 uur Ontslag/Grensoverschrijdend gedrag
– ontbindingsprocedure
– ontslag op staande voet
– dringende reden/ernstig verwijtbaar handelen
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Vervolg Ontslag/Grensoverschrijdend gedrag
Mr. P. van den Brink
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 17.15 uur Actualiteiten UWV procedure
Enkele cijfers, van belang voor de afweging beëindigingsovereenkomst of ontslagprocedure via UWV?

– Gemiddelde duur en uitkomst UWV-ontslagprocedure
– Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
Actualiteiten:
– Ontwikkelingen rondom de procedure: intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). Wat betekent dit?
– Stand van zaken Uitvoeringsregels Ontslag
– In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond):
– Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
– De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt
– Tips/opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– Tips/opletpunten bij herplaatsing
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond):
-Criteria en jurisprudentie
Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter: – – – Enkele concrete uitspraken nader beschouwd. Wie heeft er gelijk? UWV, de rechter, of allebei?
Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:
– Enkele cijfers, voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
– De stand van zaken
Mr. J. Meijer
 

Jurisprudentie op de A-grond
Rechter versus UWV
Mr. J. Meijer en mr. D.J. Buijs

17.30 uur Borrel bij de Marlijn
19.00/19.30 uur Diner

Vrijdag 17 juni 2022

Dag 3

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 12.15 uur
(incl. 15 minuten pauze)
– transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
– verdieping CAO-recht
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 15.45 uur
(incl. 5 minuten
pauze)
– concurrentiebeding, boete- en proeftijdbeding
– update overgang van onderneming
– update arbeidsmarktvisie Kabinet Rutte IV
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
15.45 – 16.00 uur Afsluiting, klaar maken voor vertrek
16.30 uur
19.30 uur
Vertrek veerboot naar Lauwersoog
Vertrek veerboot naar Lauwersoog

PRIJS

Drie dagen: € 1.645,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.325,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
–             2x lunch
–             2 of 3x diner
–             Huur fietsen
–             Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             Documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Privacy op de werkvloer

By | Capita Selecta | No Comments

Vrijwel iedere organisatie maakt gebruik van persoonsgegevens, onder meer van werknemers. Daarop is in de meeste gevallen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Echter wat is nu voor u echt relevant en bent u al tegen problemen aangelopen in uw organisatie?

Om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, moeten organisaties bijvoorbeeld een verwerkingsregister opstellen en bijhouden, datalekken registreren, verwerkersovereenkomsten aangaan en updaten, gedragscodes/instructies voor medewerkers controleren en opstellen overeenkomstig de AVG.

Minstens zo wezenlijk is dat daarnaast een cultuuromslag wordt gemaakt bij het bestuur en de werknemers van een organisatie. Dat ook zij bewust zijn over hoe om te gaan met persoonsgegevens en wat de gevolgen voor de organisatie zijn als niet de juiste stappen worden genomen. De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kan bij het niet-naleven van de regelgeving substantiële boetes opleggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties aan de AP kunnen uitleggen dat wat zij doen in overeenstemming is met de AVG.

De AVG heeft grote impact op de arbeidsrelatie.

De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email en social media reeds in een stroomversnelling geraakt. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen aan het vastleggen van werknemersgegevens.

Wat zijn de belangrijkste privacyregels waar de werkgever zich aan moet houden bij het aannemen en aansturen van personeel, het registreren van verzuim en het  opsporen van onregelmatig handelen door werknemers?  In hoeverre en onder welke voorwaarden mag de werkgever werknemers monitoren en controleren? Maar ook: op welke wijze kan je als werkgever maximaal gebruik maken van de mogelijkheden onder de AVG? Welke reglementen en tools kan je als werkgever inzetten om werknemers aan te sturen op gedrag, functioneren en bij arbeidsongeschiktheid? Dit en nog veel meer vragen over dit onderwerp komen aan de orde tijdens deze cursus. De docenten illustreren hun onderwerpen door middel van recente jurisprudentie en casuïstiek.

15 december 2022 - (09.30- 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– praktijkgericht
– voor de algemene rechtspraktijk een must
– top cursus, top docenten: een perfecte combinatie!
– laagdrempelig, ook voor mij als niet-jurist goed te volgen

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT

Na afloop van de cursus weet de cursist:

 • wanneer de AVG van toepassing is en wat dit betekent;
 • welke rol de AVG speelt in de relatie werkgever-werknemer;
 • hoe ver de werkgever mag gaan in pre-employment screening;
 • in hoeverre een werknemer recht heeft op privacy op de werkvloer;
 • op welke wijze werkgever onregelmatig handelen door werknemers kan opsporen en aanpakken;
 • welke privacyrechtelijke regels gelden bij ziekte en disfunctioneren, meer in bijzonder dossieropbouw;
 • welke rol de AVG speelt bij de afronding van het dienstverband.

VOOR WIE
De doelgroep is HR-adviseurs, advocaten, rechtsbijstandsjuristen, bedrijfsjuristen en bedrijfsartsen. De cursus is ook bestemd voor accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, mediators en directeuren.

DOOR WIE

Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam
Mw. mr. S.C. van Schaik
– advocaat bij Bureau Brandeis te Amsterdam
Mevrouw Van Schaik is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder privacy, het auteursrecht en e-commerce.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie, uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Inleiding privacyrecht deel I
– achtergrond privacyrecht
– begrippenkader AVG
– toepasselijkheid AVG
– belangrijkste regels AVG deel I
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Inleiding privacyrecht deel II
– belangrijke regels AVG deel II
– gevolgen non compliance, handhaving en schadevergoeding
ontwikkelingen
Mw. mr. S.C. van Schaik
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer I
– pre-employment fase
– indiensttreding
– performance Management
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer II
– ziekte
– arbeidsconflict
– uitdiensttreding
Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Loon en bijzondere arbeidsvoorwaarden

By | Capita Selecta | No Comments

Veel arbeidsrechtelijke geschillen houden verband met de belangrijkste tegenprestatie voor de arbeid: het te betalen loon. Het gaat daarbij onder meer om vragen over het recht op de hoogte, de doorbetaling en de wijziging van het loon. Per 1 januari 2018 is de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag ingrijpend gewijzigd. En per 1 januari 2020 is de rechtspositie van de oproepkracht in en zijn aanspraak op loon gewijzigd. Ook over aanspraken op bijzondere vormen van loon, zoals de auto van de zaak, de gratificatie of de eindejaarsuitkering, zijn veel vragen te stellen en te beantwoorden. In deze cursus komen nagenoeg alle facetten van het thema ‘loon en bijzondere arbeidsvoorwaarden’ aan de orde.

 

10 november 2022 - (09.30 tot 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de bijzondere arbeidsvoorwaarden die verband houden met het te betalen loon. In dit zeer uitgebreide programma komt vrijwel alles rondom dit thema aan de orde.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit HR-managers, advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook interessant voor directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en financieel adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. C.B.G. Derks
– advocaat en partner bij Bronsgeest deur advocaten te Amsterdam
 Mr. drs. R.J. van der Ham
– advocaat en partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 – 11.00 uur Loonbescherming in titel 7.10 BW
Welk loon wordt beschermd?
– verschillende definities
– te late betaling: wettelijke verhoging
– verrekening en beslag
Doorbetaling van loon bij ‘geen werk’
– gebrek aan werk
– technische problemen
– weersinvloeden
– overmachtssituaties
– corona-situaties
Doorbetaling van loon bij 
– schorsing en non-actiefstelling
– arbeidsconflicten
Contractuele uitsluiting recht op loon
– mogelijkheden individuele overeenkomst
– mogelijkheden in de CAO
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Matiging van de loonvordering door rechter
– welke grondslag
– praktijk van matiging
– rechtspraak HR onder WWZ
Variabel loon
– gratificatie, bonus, eindejaarsuitkering
– vallen zij onder loonbescherming?
– wanneer korting gerechtvaardigd?
De oproepkracht en recht op loon
– uitsluiting recht op loon: hoelang?
– rechtsvermoeden en praktijk
– wijziging in Wet arbeidsmarkt in balans (1 januari 2020)
Loondoorbetaling in tijden van crisis
– regels
– praktijk
– recht op WW
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Bijzondere beloning: loon in natura
– auto van de zaak
– kortingsregelingen
– recht op doorbetaling ervan?
Problematiek ‘verworven rechten’
– bepaalde praktijk: inroostering, toeslag
– wanneer wordt ‘praktijk’ een ‘recht’?
– gezichtspunten van de Hoge Raad (Pontmeijer-arrest)
Wijziging van het loon: wanneer kan dat?
– lagere functie, wanneer lager salaris?
– wijziging collectieve regelingen
– wijzigingsmodaliteiten
Minimum: Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag sinds 2018
– werkgevers- en werknemersbegrip
– op welk loon van toepassing?
– actuele rechtspraak
Maximum: de Wet Normering Topinkomens
– toepassingsbereik
– ook bij non-actiefstelling en ontslag?
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Studiekostenbeding en loon
– terugvorderen van loon
– terugvorderen van overige kosten
– lijnen in de lagere rechtspraak
Boetebeding en loon
– tijdens de arbeidsovereenkomst
– na einde van arbeidsovereenkomst
– hoogte boete
– matiging boete
Loon en collectiviteiten
– instemmingsrecht van de ondernemingsraad
– randvoorwaarden in CAO bij aanpasssing loon etc.
17.00 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De oudere werknemer moet je koesteren…of zijn we de oudere werknemer toch liever kwijt dan rijk? Het is belangrijk voor de werkgever om te kunnen dealen met de vergrijzing! Je hebt je oudere werknemers nodig. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden? Welke opties zijn er bij het beëindigen van de arbeidsrelatie? Wat geldt als na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt doorgewerkt? Wanneer is sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Hoe kijkt de fiscus aan tegen ontslagregelingen voor oudere werknemers, wanneer is sprake van een RVU? Hoe hoog zijn de mogelijke ontslagvergoedingen? Welke exit-routes tot aan AOW zijn er vanuit de sociale zekerheid en op welke voorzieningen kan mogelijk een beroep worden gedaan?

Over dit alles (en meer) informeren de docenten u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte!

24 november 2022 - (13.00 - 17.15 uur)
Engels Conference Center te Rotterdam

 

Inschrijven

  PUNTEN
  NOvA 4 PO-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht
  Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

  UW RESULTAAT
  Inzicht in de positie van de oudere werknemer.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

  DOOR WIE

  Mr. D.M. van Genderen
  – advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
  Mr. dr. P.S. Fluit
  – advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
  13.00 – 15.00 uur De oudere werknemer in het arbeids- en ontslagrecht
  – gelijke behandeling, tijdens het dienstverband
  – leeftijdsdiscriminatie bij ontslag en in afvloeiingsregelingen, afspiegelingsbeginsel
  – beëindiging dienstverband tegen of na pensioenleeftijd of AOW-leeftijd
  – ontslagvergoedingen oudere werknemer
  Mr. D.M. van Genderen
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 17.15 uur De oudere werknemer, pensioenregelingen en sociale zekerheid
  – pensioenvoorzieningen
  – afvloeiingsregelingen en RVU
  – voorzieningen Sociale Zekerheid
  – WW, IOW en IOAW en positie van oudere werknemer
  °WW en WIA als afvloeiingsregelingen
  °Oudere werknemer, demotie en WW
  – sociale zekerheid en doorwerken na de AOW-leeftijd
  Mr. dr. P.S. Fluit
  17.15 uur Afsluiting

  Read More

  Ontslagrecht Actueel

  By | Capita Selecta | No Comments

  Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. De rechtspraktijk heeft na een periode van gewenning wegen gevonden om daarmee om te gaan. Toch bleken allerlei praktische, door de wetgever niet voorziene problemen, hobbels op te leveren die uiteindelijk in de jurisprudentie opgelost moesten worden. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben daarbij de toon gezet.

  Op deze cursusdag wordt de actuele stand van de rechtspraak met betrekking tot de Wet werk en zekerheid behandeld aan de hand van richtinggevende arresten van de Hoge Raad en de implementatie daarvan in de rechtspraktijk. Daarbij gaat het om de invulling door de rechter van de verschillende ontslaggronden, de verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding, maar ook de verschillende soorten billijke vergoedingen die de rechter aan werknemers kan toekennen.

  Ook wordt door de sprekers aandacht besteed aan de Wet arbeidsmarkt in balans. Daarbij gaat het onder andere om de nieuwe “cumulatie”-ontslaggrond en de voorgenomen maateregelen om flex minder flex en vast minder vast te maken.
  Uiteraard zullen ook de door het kabinet getroffen maatregelen in het kader van de Corona-pandemie, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0 en 2.0 en opvolgers) in relatie tot ontslag aan de orde komen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de op 20 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerde nieuwe uitvoeringsregels van UWV, waaronder uitvoeringsregels omtrent de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure en uitvoeringsregels in het kader van de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

  Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

   

  29 september 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
  Engels Conference Center te Rotterdam

  13 december 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
  Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

   

  Inschrijven

  Ontslagrecht 2017

  De volgende opmerkingen stonden op ons evaluatieformulier:
  – zeer goed, diepe info op de wet
  – goede, interessante cursus, heldere opbouw!

  PUNTEN
  NOvA 6 PO-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het ontslagrecht.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen (HR-professionals) mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

  DOOR WIE

  Mr. D.J. Buijs
  – oud-kantonrechter
   Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
  – advocaat bij BarentsKrans te Den Haag
   Mr. J. Meijer
  – manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
  – medeauteur en eindverantwoordelijke voor de UWV Uitvoeringsregels Ontslag

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  09.00 -09.30 uur Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie
  09.30 – 11.30 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
  – de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub c t/m h
  – gebruik van de ontslaggronden
  – jurisprudentie en evaluaties WWZ
  – Wet Arbeidsmarkt in Balans
  Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
  11.30 – 11.45 uur Pauze
  11.45 – 12.45 uur Procedures, vergoedingen en flex
  – ontbindingsprocedure
  – voorwaardelijke ontbindingsprocedure
  – vernietigingsprocedures (hoger beroep)
  – billijke vergoedingen
  – andere vergoedingen
  – premiesanctie voor flex
  – oproepovereenkomsten
  Mr. D.J. Buijs
  12.45 – 13.45 uur Lunch
  13.45 – 14.45 uur Voortzetting programma
  Mr. D.J. Buijs
  14.45 – 15.00 uur Pauze
  15.00 – 17.00 uur Actualiteiten UWV-procedure
  – actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: de per 1 september 2020 in werking getreden nieuwe uitvoeringsregels op een rij
  – de gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regelingen)
  – hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? En hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
  – in hoeverre spelen het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling en andere steunmaatregelen (waaronder de TVL-regeling) een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
  – de per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers
  – belangrijke aspecten en opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
  – belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing
  – vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB-, Tantelouise-, KLM- en Shell-arrest) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
  Mr. J. Meijer
  17.00 uur Afsluiting

  PRIJS
  € 595,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  INSCHRIJFFORMULIER

  ORDE_PO_6

  De overheidswerknemer: de rechtspositie van de ambtenaar

  By | Capita Selecta | No Comments

  De Ambtenarenwet 2017 wijzigt de rechtpositie van de ambtenaar en de overheidswerkgever essentieel. Deze cursus biedt u inzicht in de ervaringen en rechtspraak vanaf de inwerkingtreding van de wet (1 januari 2020). Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de Ambtenarenwet 2017, het overgangsrecht en de gevolgen voor zowel de ambtenaren die genormaliseerd zijn als de uitzonderingsgevallen. Wie zijn er nu nog wel of niet ambtenaar en bestaat er dan een aanstelling of niet? Zo bent u aan het einde van de cursus klaar om uw cliënt kundig ter zijde te staan.

  15 november 2022 - (13.00 - 17.15 uur)
  Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

   

  Inschrijven


  iStock_000006602180Small

  PUNTEN
  NOvA 4 PO-punten
  MfN 4 punten, cat. 2

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Inzicht in de Ambtenarenwet 2017, de gevolgen voor het individuele en collectieve ambtenarenrecht waaronder bijzondere situaties in de cao van de verschillende sectoren, de eerste ervaringen en rechtspraak en inzicht in de rechtspositie van de zogenoemde ‘blijf-ambtenaren’.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

  DOOR WIE

   Mw. mr. drs. E. Huisman
  – advocaat bij De Voort Advocaten | Mediator te Tilburg
   Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
  – advocaat bij Pallas Advocaten te Rotterdam
  – universitair docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Tilburg University

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
  13.00 – 14.00 uur Het systeem van de overheidswerknemer waarbij de ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017, de Wet ambtenaren defensie en de Politiewet 2012 zullen worden besproken
  14.00 – 15.00 uur De Ambtenarenwet 2017; de diepte in
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 17.15 uur Consequenties voor het individuele en collectieve arbeidsrecht inclusief bijzondere cao-bepalingen en waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden behandeld:
  – de cao’s van de verschillende sectoren
  – de integriteitsbeleid na invoering van de Ambtenarenwet 2017
  – de normalisering en ziekte
  – het (straf)ontslag en de normalisering
  – reorganisatie en privatisering
  – recente rechtspraak
  17.15 uur Afsluiting

  PRIJS
  € 395,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het Iva brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  INSCHRIJFFORMULIER

  ORDE_PO_4