Category

Actualiteiten Arbeidsrecht

Arbeidsrecht voor toezichthouders

By | Actualiteiten Arbeidsrecht | No Comments

De raad van commissarissen (ook wel raad van toezicht genoemd) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde, zo bepaalt de wet. Om toezicht te kunnen houden op het beleid van het bestuur en het bestuur bijvoorbeeld te kunnen adviseren over personele vraagstukken, is een gedegen kennis voor een toezichthouder van zijn rechten en verplichtingen en het arbeidsrecht noodzakelijk.

Want wat zijn precies de rechten en plichten van een raad van toezicht? Kunnen zij de bestuurder ontslaan en zo ja hoe? Welke regels hebben moeten zij in acht nemen? Wat moet je als toezichthouder weten over het arbeidsrecht om goed toezicht te kunnen houden in een markt en sector waarin personeel een grote rol speelt? Hoe werkt het met reorganisaties? Het samenvoegen van afdelingen of als een organisatie gaat fuseren? En welke regels gelden er in het geval van ziekte van werknemers?

De afgelopen jaren zijn er verschillende veranderingen geweest in wetgeving die een impact hebben gehad op de rechten en verplichtingen van de raad van toezicht en dus ook de noodzakelijk kennis die van een toezichthouder wordt gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking is getreden, waarin De raad van toezicht voor (onder andere) de stichting niet alleen wettelijk is verankerd, maar ook de wijze van ontslag van een bestuurder is gewijzigd.

Reden genoeg om in deze cursus stil te staan bij de toezichthoudende rol van de raad van toezicht. In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: de vennootschapsrechtelijke rechten en verplichtingen van de raad van Toezicht: wat mogen zij en wat moeten zij?

De arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen. Denk hierbij aan een inleiding in het ontslagrecht, disciplinaire maatregelen en verzuim, maar ook de specifieke regels rondom de positie van de bestuurder en de Wet Normering Topinkomens en de rol die in dat kader aan de raad van toezicht is toebedeeld.

25 mei 2023 - (09.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

15 november 2023 - (09.30 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na het volgen van deze cursus bent u als toezichthouder nog beter in staat om met de bestuurder te overleggen en toezicht te houden op onderwerpen die het arbeidsrecht raken.

VOOR WIE
Leden van raden van toezicht, bestuurssecretarissen, leden van raden van commissarissen, directeuren, juristen en mediators

DOOR WIE

mr. A. Olsthoorn
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam

SYLLABUS
Er wordt tijdens deze cursus geen gebruik gemaakt van een syllabus.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 – 10.30  uur Positie toezichthouder
10.30 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 12.30 uur Inleiding arbeidsrecht (basis ontslagrecht, disciplinaire maatregelen en verzuim)
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.00 uur Vervolg inleiding arbeidsrecht (basis ontslagrecht, disciplinaire maatregelen en verzuim)
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Positie bestuurder & WNT
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 650,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

.

INSCHRIJFFORMULIER

Basiscursus Arbeidsrecht: het ABC van het arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht | No Comments

Wat houdt het arbeidsrecht in en waarom is het arbeidsrecht zoals het is? Wat is een arbeidsovereenkomst eigenlijk? Wat komt er allemaal kijken bij het aangaan en het eindigen van een arbeidsovereenkomst? Wat wordt er tijdens een arbeidsovereenkomst van werkgever en werknemer verwacht? Wat zijn de grote veranderingen in het arbeidsrecht in de afgelopen jaren en wat is het doel daarvan? Is dat doel bereikt?
Het zijn allemaal zaken en begrippen waar u als advocaat-stagiaire, beginnend jurist arbeidsrecht, juridisch secretaresse of beginnend HRM-en P&O-medewerker eigenlijk wel eens wat meer van wilt weten. Komt u dagelijks in aanraking met het arbeidsrecht en kan uw basis best wat versteviging gebruiken? Volg dan deze cursus: back to the basic. En begin gewoon bij het begin: het ABC van het Arbeidsrecht!

13 maart 2023 - (12.30 - 17.15 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

14 november 2023 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– als iemand die nog niets van arbeidsrecht wist; weet ik nu de basis te vinden!
– van alles een beetje: een aanrader om algemene kennis op te doen!

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Tijdens deze cursus gaat de docent werkelijk vanaf het begin alles in en rondom het arbeidsrecht benoemen. Niet alleen het hoe maar ook het waarom van het arbeidsrecht wordt besproken. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Met als doel dat u aan het einde van de middag op de hoogte bent van de basisprincipes in het arbeidsrecht en kennis heeft van de belangrijkste onderdelen daarvan.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaat-stagiaires, beginnend juristen arbeidsrecht, juridisch secretaresses, beginnend HRM- en P&O-medewerkers en een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wilt opdoen.

DOOR WIE

 Mr. A.H.F. Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 13.00 uur Arbeidsrecht: een korte terugblik
13.00 – 14.00 uur Wat is een arbeidsovereenkomst?
– afbakening ten opzichte van andere overeenkomsten
– aard van de overeenkomst
– gevolgen van de arbeidsovereenkomst
14.00 – 14.30 uur Aangaan arbeidsovereenkomst
– eisen en vereisten
– soorten arbeidsovereenkomst
– bepaalde en onbepaalde tijd
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Inhoud arbeidsrelatie
– wet
– CAO
– arbeidsovereenkomst en andere regelingen
– bespreking van veelvoorkomende zaken zoals ziekte van werknemers, overgang van onderneming, concurrentiebedingen en dergelijke
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.15 uur Einde arbeidsovereenkomst en ontslag
– beëindigingsovereenkomst
– UWV-procedure
– opzegging
– ontbinding door kantonrechter
– transitievergoedingen en andere ontslagvergoedingen
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW. Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. .

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

INSCHRIJFFORMULIER

Wintercourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Masterclasses | No Comments

In een sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. We starten met actualiteiten loon, belangrijke zaken rondom ontslag en kijken naar de wijziging arbeidsvoorwaarden en in de middag behandelen we de actualiteiten UWV-ontslagprocedure. De donderdagavond kunt u inrichten naar eigen keuze, even ontspannen in het prachtige centrum van Maastricht of relaxen in het hotel. Vrijdagochtend starten we dan met schadevergoeding in het arbeidsrecht in het bijzonder voor de zieke werknemer en ’s middags komt de actuele rechtspraak aan de orde.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten (5 PO-punten per dag)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Prof. mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij Pallas Advocaten te Rotterdam
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – donderdag 15 december 2022

10.30 – 11.00 uur Ontvangst, kennismaking en registratie
11.00 – 13.00 uur – actualiteiten loon
– disciplinaire maatregelen
– ontslag op staande voet
– wijziging arbeidsvoorwaarden
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 17.15 uur
(incl. kwartier pauze)
Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure
– duur en kans van slagen ontslagprocedure bij UWV
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure: wanneer aan de orde en wat houdt het in?
– Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken (Hoofdlijnenbrief Min. SZW d.d. 5 juli 2022)
– Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 1 juni 2022
– De procedurele Uitvoeringsregels en Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag per 2023
– toetsing aan andere regelgeving (WOR, cao/sociaal plan): wanneer aan de orde en hoe?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond)
– inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
– aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling:
* Van welke functie moet worden uitgegaan wanneer de werknemer al enige tijd in een andere functie werkt?
* de stoelendansmethode versus afspiegeling
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond)
* Toetsingskader
* Vertraging WIA keuringen in relatie tot ontslag op de B-grond
* Long-covid en subsidiemaatregelen
Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (A- en B-grond): start herplaatsingsinspanningen, aanvang en einde herplaatsingstermijn, reikwijdte herplaatsing, norm (redelijkheid), rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, scholing en herplaatsing, etc
Mr. J. Meijer
17.15 uur Afsluiting
17.30 – 19.00 uur Diner
19.00 uur Mogelijkheid tot bezoek centrum Maastricht

Dag 2 – vrijdag 16 december 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 11.00 uur Schadevergoeding in het arbeidsrecht, in het bijzonder voor de zieke werknemer
Het arbeidsrecht kent verschillende gronden voor de werknemer om
schadevergoeding te vorderen, zoals de billijke vergoeding, in geval van
schending van goed werkgeverschap en vergoeding van schade in geval
van beroepsziekten en bedrijfsongevallenDe mogelijkheden van actuele jurisprudentie worden besproken.
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.30 uur Vervolg Schadevergoeding in het arbeidsrecht
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Vervolg Schadevergoeding in het arbeidsrecht
Mw. mr. dr. P.H. Burger
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Actuele rechtspraak
Prof. mr. S.F.H. Jellinghaus
16.15 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 1.250,- exclusief BTW, incl. diner, overnachting en ontbijt
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 1.125,00 excl. BTW.)

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Summercourse Arbeidsrecht te Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Golden Tulip Beach Hotel. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van zes zeer deskundige docenten!

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)
AbSg 3 uur arbeids-, bedrijfs en verzekeringsgeneeskunde (bij dag 1)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers. Voor bedrijfs- en verzekeringsartsen in aanvraag.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Prof. mr. dr. W.A. Zondag
– hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar Arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – woensdag 7 september 2022

12.30 – 13.15 uur Ontvangst met sandwiches, registratie, uitreiking documentatie en onderlinge kennismaking
13.15 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– actuele rechtspraak
– werkwijzer arbeidsconflicten STECR
– beroepsziekten: consequenties voor werkgever en werknemer
*re-integratiemogelijkheden
*burn-out
– postcovid en nu 2 jaar arbeidsongeschikt: ontslag?
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager
16.30 – 17.30 uur Eigen tijd
17.30 uur Diner

Dag 2 – donderdag 8 september 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur Grensoverschrijdend gedrag; disciplinaire maatregelen en ontslag (op staande voet)
Mr. P. van den Brink
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Diverse onderwerpen
– Europese richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
– Verdieping CAO-recht
* doorwerking
* nawerking
* opmerking(en)
Prof. mr. dr. R.A. Houweling
16.30 – 17.00 uur Eigen tijd
17.00 – 18.00 uur Borrel op terras of in restaurant
18.15 uur Diner

Dag 3 – vrijdag 9 september 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur Bijzondere bedingen:
– loonbeding
– concurrentiebeding
– geheimhoudingsbeding
– proeftijdbeding
– studiekostenbeding
– boetebeding
– nevenwerkzaamhedenbeding
– etc.
Capita Selecta ontslagrecht:
– wederzijds goedvinden
– opzegging
– ontbinding
Prof. mr. dr. W.A. Zondag
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Actualiteiten UWV-procedure

Enkele cijfers, van belang voor de afweging beëindigingsovereenkomst of ontslagprocedure via UWV?
– gemiddelde duur en uitkomst UWV-ontslagprocedure
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
Actualiteiten:
– ontwikkelingen rondom de procedure: intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). Wat betekent dit?
– stand van zaken Uitvoeringsregels Ontslag
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond):
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt
– tips/opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– tips/opletpunten bij herplaatsing
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond):
– criteria en jurisprudentie
Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter:
– enkele concrete uitspraken nader beschouwd. Wie heeft er gelijk? UWV, de rechter, of allebei?
Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:
– enkele cijfers, voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
– de stand van zaken
Mr. J. Meijer

16.30 uur Afsluiting

PRIJS

Drie dagen: € 1.645,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.325,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–             2 of 3x lunch
–             2 of 3x diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Springcourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten:

 • De heer mr. D.J. Buijs
 • De heer prof. mr. dr. A.R. Houweling
 • De heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • De heer mr. J. Meijer
 • De heer dr. B. Sorgdrager

Daarnaast hebben wij dit jaar een gastspreker uitgenodigd. Op donderdagochtend zal de heer mr. Pieter van den Brink van het advocatenkantoor TenHolter|Noordam uit Rotterdam bij ons aanwezig zijn!

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
Hobéon SKO 5 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 3 punten bij dag 2 en dag 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat en partner bij TenHolter|Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Woensdag 15 juni 2022
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

Dag 1

13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
14.00 – 17.15 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– actuele rechtspraak
– werkwijzer arbeidsconflicten STECR
– beroepsziekten: consequenties voor werkgever en werknemer
> re-integratiemogelijkheden
> burn-out
– postcovid en nu 2 jaar arbeidsongeschikt: ontslag?
Dr. B. Sorgdrager en mr. D.J. Buijs
17.15 uur Borrel op terras Van der Werff
18.00 uur Diner

Donderdag 16 juni 2022
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

10.30 – 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 12.30 uur Ontslag/Grensoverschrijdend gedrag
– ontbindingsprocedure
– ontslag op staande voet
– dringende reden/ernstig verwijtbaar handelen
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Vervolg Ontslag/Grensoverschrijdend gedrag
Mr. P. van den Brink
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 17.15 uur Actualiteiten UWV procedure
Enkele cijfers, van belang voor de afweging beëindigingsovereenkomst of ontslagprocedure via UWV?

– Gemiddelde duur en uitkomst UWV-ontslagprocedure
– Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
Actualiteiten:
– Ontwikkelingen rondom de procedure: intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). Wat betekent dit?
– Stand van zaken Uitvoeringsregels Ontslag
– In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond):
– Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
– De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt
– Tips/opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– Tips/opletpunten bij herplaatsing
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond):
-Criteria en jurisprudentie
Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter: – – – Enkele concrete uitspraken nader beschouwd. Wie heeft er gelijk? UWV, de rechter, of allebei?
Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:
– Enkele cijfers, voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
– De stand van zaken
Mr. J. Meijer
 

Jurisprudentie op de A-grond
Rechter versus UWV
Mr. J. Meijer en mr. D.J. Buijs

17.30 uur Borrel bij de Marlijn
19.00/19.30 uur Diner

Vrijdag 17 juni 2022

Dag 3

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 12.15 uur
(incl. 15 minuten pauze)
– transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
– verdieping CAO-recht
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 15.45 uur
(incl. 5 minuten
pauze)
– concurrentiebeding, boete- en proeftijdbeding
– update overgang van onderneming
– update arbeidsmarktvisie Kabinet Rutte IV
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
15.45 – 16.00 uur Afsluiting, klaar maken voor vertrek
16.30 uur
19.30 uur
Vertrek veerboot naar Lauwersoog
Vertrek veerboot naar Lauwersoog

PRIJS

Drie dagen: € 1.645,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.325,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
–             2x lunch
–             2 of 3x diner
–             Huur fietsen
–             Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             Documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Bijzonder werk, een bijzondere werkgever en een bijzondere werknemer…. Ruim 1 miljoen werknemers zijn werkzaam in de zorgsector. De aard van de werkzaamheden stelt bijzondere eisen aan deze werknemers. Het wordt door technologische ontwikkelingen en regeldruk ook complexer. Dat heeft gevolgen voor heel veel arbeidsrechtelijke onderwerpen: aanstelling, contracttype, beloning, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, integriteit, ongewenste intimiteiten, de rol van de beroepscode, disciplinaire sancties, aanpassing arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing), ontslag, wachtgeld, sociale plannen. Dat is ook de reden dat er diverse CAO’s van toepassing zijn met specifieke bepalingen.

Wij bieden een uniek programma – verspreid over drie afzonderlijke dagen – waarin de voor u relevante thema’s worden belicht vanuit de eigenheid van de zorg (en deels ook ‘welzijn’). Dat betekent dat  bij de genoemde deelonderwerpen de specifieke bepalingen in de verschillende cao’s en rechtspraak met betrekking tot casusposities uit de zorg (en welzijn) worden besproken. De docenten hebben affiniteit met de zorgsector en zullen ook de te bespreken casusposities ontlenen aan de dagelijkse praktijk van de zorg. Het is mogelijk dat de cursist bepalingen uit een eigen (ondernemings)cao inbrengt.

De volgende cao’s (laatste versie) komen in elk geval ter sprake:
– cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg
– cao Ziekenhuizen
– cao Universitair Medisch Centrum
– cao GGZ
– cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
– cao kinderopvang

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

Cropped shot of a doctor shaking hands with a businessman

HamertjeCursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– interactief, actueel en praktijkgericht

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (5 punten per dag)
MfN 15 punten, cat. 2 (5 punten per dag)
Hobéon SKO 6 punten  (2 punten per dag)

NIVEAU
* Deels basis/deels verdieping

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze driedaagse is de cursist geheel op de hoogte van de arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector. De cursist kan dit direct toepassen in de praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, HRM-ers, medewerkers P&O, directieleden, juristen in of verbonden met: verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, overige gezondheidszorg (waaronder medische praktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg of GGD)

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. E.H. de Joode
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1: Contracttype & arbeidsvoorwaarden

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur De WAB en cao bepalingen betreffende vaste en flexibele arbeidscontracten:
– het proeftijdbeding
– de ketenregeling
– de oproepovereenkomst
– het aanbod ivm arbeidsurenomvang
– premiedifferentiatie WW
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.15 uur Gevolgen van WAB voor flexibele contracten (vervolg)
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.30 uur Werkgeversrisico’s ivm sociale zekerheidsrechtelijke aanspraken van vaste en flexibele werknemers
– gevolgen van beëindiging voor de WW premielast
– gevolgen van de WAB voor aanspraken op inkomen en loon bij ziekte en re-integratie
– gevolgen van de WAB voor premierisico’s inzake de Ziektewet en WIA
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur De re-integratieverplichting van de werkgever in geval van ziekte
Mw. mr. dr. Burger en mw. mr. A. Terpstra
16.15 uur Afsluiting

Dag 2: Ziekte

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur Privacy in de zorg
– privacy problematiek
– AVG
– ziekte en privacy
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.30 uur Vervolg privacy in de zorg
– cameratoezicht
– Mobile Device Management
– WKKGZ in relatie tot privacy
Mr. E.H. de Joode
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.45 uur Ontslag tijdens en wegens ziekte
– ontslag tijdens ziekte
– ontslag na twee jaar ziekte
– ontslagroutes: instemming, toestemming of ontbinding
– psychische aandoening en/of verslaving
– Wet Modernisering Ziektewet
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.15 uur Vervolg ontslag tijdens en wegens ziekte
– de beëindigingsovereenkomst
– ontslag via rechter of UWV
– wat staat er in de zorg CAO’s?
Mw. mr. D. Schuurman
16.15 uur Afsluiting

Dag 3: Wangedrag, disfunctioneren en ontslag

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Reorganisatie en collectief ontslag
– afspiegeling
– sociale plannen
– herplaatsing
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.30 uur Gedrag op het werk & disciplinaire maatregelen
– waarschuwing
– berisping
– overplaatsing
– degradatie
– schorsing en non-actiefstelling
– strafrechtelijke vervolging
– klachtenregeling en klachtencommissi
– wat staat er in de zorg cao’s?
Mr. E.H. de Joode
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.45 uur Ontslag
– ontslag op staande voet: wanneer wel?
– wat kan een dringende reden zijn?
– de ‘druppel-emmer’-situatie (relatie met disciplinaire maatregelen)
– de onverwijldheidseis: hoelang wachten?
– ontslagroutes
– ontslaggronden
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.15 uur Vervolg ontslag
– welke route bij cumulatie van gronden?
– de vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd
– aan welke eisen moet een dossier voldoen?
– de nieuwe ontslagvergoedingen in WWZ
– relatie met sociaal plannen
– wat staat er in de zorg cao’s?
Mw. mr. D. Schuurman
16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.485,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.
Het is ook mogelijk om de dagen los van elkaar te volgen. Indien u inschrijft voor één dag dan bedraagt de cursusprijs € 545,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Leergang Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht | No Comments

De basis voor de beginnende arbeidsrechtjurist is deze Leergang Arbeidsrecht. Welke contracttypen zijn er en welke soorten bedingen? Hoe zijn de regels precies bij ziekte? Het systeem van het ontslagrecht, het collectief arbeidsrecht en het procesrecht… allemaal zaken en begrippen die aan de orde komen tijdens deze uitgebreide Leergang.

Dag 1
23 maart 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

19 september 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
20 april 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

31 oktober 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 3
25 mei 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

21 november 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 4
22 juni 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

19 december 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

ONDERWIJSVORM

Cursisten moeten voorafgaand aan deze Leergang praktijkopdrachten maken welke worden aangeleverd door het Instituut voor Arbeidsrecht en zullen worden behandeld tijdens de cursusdagen.
Na afloop van de Leergang zal er een digitale toets worden afgenomen onder de cursisten. Aan de hand van deze toets kan worden vastgesteld of de cursist de stof voldoende beheerst.

-vier heel leerzame dagen met een goede afwisseling van theorie en praktijk
– goede manier om kennis op te halen en te verbreden

PUNTEN
NOvA 20 PO-punten (5 punten per dag)
MfN cat. 2 20 punten (5 punten per dag)

NIVEAU
* Basis

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Tijdens deze leergang maakt u kennis met het arbeidsrecht, van arbeidsovereenkomst tot ontslag, maar ook ziekte, collectief arbeidsrecht, verlof, bijzondere bedingen etc. komen aan bod. Niet alleen het hoe, maar ook het waarom van het arbeidsrecht wordt besproken. Door docenten met zeer ruime praktijkervaring. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Met als doel dat u aan het einde van de leergang op de hoogte bent van de basisprincipes van het arbeidsrecht en kennis heeft van de belangrijkste onderdelen daarvan.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaat-stagiaires en beginnend juristen arbeidsrecht, welke willen voldoen aan de vereisten van de Raad voor Rechtsbijstand om toegang te krijgen tot de specialisatie arbeidsrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand. Tevens is deze leergang ook zeer geschikt voor HRM- en P&O-medewerkers en een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wilt opdoen.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. C.P. van den Eijnden
– advocaat bij MARK Advocaten te Breda
Mr. M. van Gastel
– advocaat bij Van Gastel en Bal Advocaten
Mw. mr. J. Gonlag
– advocaat bij De Koning Advocaten
Mr. A.H.F. Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten
Mr. H. van der Wilt
– advocaat bij Van Gastel en Bal Advocaten

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en kennismaking
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Kwalificatie en contracttypen
– elementen van arbeidsovereenkomst
– criteria bij kwalificatie in rechtspraak
– onderscheid ZZP en werknemer
– de oproepovereenkomst
– de uitzendovereenkomst
– de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
– (gewijzigde) loonrisicoregeling 7:628 BW
– ragetlie, ketenregeling/conversie
– uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting bij oproep- en uitzendcontracten
Mr. H. van der Wilt
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Bijzondere bedingen
– wettelijke bedingen niet-wettelijke bedingen
– wijzigingsbeding
– boetebeding
– concurrentiebeding
– onrechtmatige concurrentie vs concurrentiebeding
– studiekostenbeding
– proeftijdbeding
Mr. M. van Gastel
16.30 uur Afsluiting

Dag 2:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en kennismaking
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Ziekte
– bijzondere bescherming bij ziekte
– wanneer ziek?
– wanneer niet kunnen werken als gevolg van een conflict?
– hoogte en duur van het recht op loon
– re-integratieverplichtingen
– sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten van re-integratie
– ontslagbescherming van de zieke werknemer
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Bijzondere verplichtingen
– gezagsverhouding, goed werkgever en goed werknemerschap
– grondrechten, gelijke behandeling en recht op privacy
– overgang van onderneming
– zorgplicht van de werkgever
Verlofregelingen
– vakantiewetgeving (7:634-645 BW)
– wet Arbeid en Zorg
– wet Aanpassing Arbeidsduur (inmiddels Wet Flexibel Werken)
Mw. mr.dr. P.H. Burger
16.30 uur Afsluiting

Dag 3:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en kennismaking
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Systeem van ontslagrecht
– ontslagneming
– ontslag met wederzijds goedvinden
– beëindigingsovereenkomst
– opzegging door de werkgever
– ontslagverboden
– toetsing door UWV
– toeting door de rechter
– ontslag op staande voet
– relatie met WW
– processuele aspecten
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Ontslagvergoedingen
– transitievergoeding
– extra transitievergoeding
– billijke vergoeding
– lijnen in de rechtspraak
– vergoeding ‘vaststellingsovereenkomst’
– schadevergoeding o.g.v. wanprestatie
– vergoeding Sociaal plan
Mr. A.F.H. Kluwen/mw. mr. J. Gonlag
16.30 uur Afsluiting

Dag 4:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en kennismaking
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Collectief arbeidsrecht
– systeem van het (collectieve) arbeidsrecht
– doorwerking CAO in arbeidsovereenkomst
– uitleg CAO
– botsende CAO’s
– CAO en overgang van onderneming
– stakingsrecht
– hoofdlijnen medezeggenschapsrecht
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Procesrecht in arbeidszaken
– bevoegdheid rechter
– dagvaarding vs verzoekschrift
– termijnen
– wat vorderen en hoe verweer voeren?
– bewijsrecht
– procedures beëindiging arbeidsovereenkomst
– tips en trucks vaststellingsovereenkomst
– eerste aanleg versus hoger beroep
– internationaal component
– procedures bij ontslagcommissies
– bijzondere procedures zoals College Rechten van de Mens
Mw. mr. C.P. van den Eijnden
16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.695,- exclusief BTW voor de gehele leergang. De dagen zijn niet afzonderlijk van elkaar te volgen. Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze leergang is annuleren niet mogelijk. Wanneer cursist onverhoopt een dag niet kan volgen zal het IvA een passende oplossing met cursist zoeken.

ORDE_PO_20

Mediatorsfederatie Nederland-CMYK

INSCHRIJFFORMULIER

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten | No Comments

Sinds de uitzending van omroep Boos over het programma the Voice in februari 2022 worden veel werkgevers geconfronteerd met meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Hoe creëer je als werkgever een veilige werkomgeving en hoe ver strekt de wettelijke zorgplicht die je als werkgever hebt? Welke interne regelingen moet je als werkgever hebben en hoe zet je een vertrouwenspersoon of klachtencommissie op toegankelijke en efficiënte wijze in? Op welke wijze moet en kan je de Ondernemingsraad betrekken?

Ook diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer staan door deze ontwikkelingen opnieuw centraal. Het is van belang om de juiste cultuur te creëren, waarin werknemers gezien en gehoord worden, hun talenten kunnen ontwikkelen en optimaal kunnen functioneren. Zo voldoet een werkgever niet alleen aan zijn zorgplicht, maar kan hij zich ook profileren als aantrekkelijke werkgever op een krappe arbeidsmarkt.

In een interactieve cursus behandelt advocaat mr. Irene Francken, gespecialiseerd op dit vlak, de volgende thema’s:
• Juridisch kader grensoverschrijdend gedrag en veilige werkomgeving
• Protocollen
* Code of conduct
* Internet protocol
* Klokkenluidersregeling
* Klachtenprocedure
* Vertrouwenspersoon
* Relatiebeleid
• Veilige werkomgeving creëren: (privacy) bescherming melder èn ‘dader’
• Diversiteit op de werkvloer
• Grensoverschrijdend gedrag in het privéleven van de werknemer en arbeidsrechtelijke consequenties

16 mei 2023 - (12.30- 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

31 oktober 2023 - (12.30- 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Cursisten over Irene Francken, die tevens de cursus Privacy op de werkvloer doceert bij IvA:
– de manier van lesgeven door Irene is heel leuk en levendig. Zij is erg enthousiast over haar vak.
– de cursus Privacy op de werkvloer was informatief en interactief. een optimale verhouding van luisteren en vragen stellen. Zeker een aanrader.
– mevrouw Francken is een geboren spreekster. Erg boeiend.

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2
Hobéon SKO: op aanvraag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus weet de cursist:

 • ­wat wordt verstaan onder ‘grensoverschrijdend gedrag’
 • hoe ver de zorgplicht van werkgevers reikt ten aanzien van het creëren van een veilige werkomgeving
 • welke protocollen en richtlijnen een werkgever zou moeten opstellen om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en wat daar in moet staan
 • de rol en invloed van de Ondernemingsraad, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris
 • hoe een werkgever een veilige werkomgeving creëert, voor melder èn ‘dader’
 • hoe een werkgever zorgdraagt voor diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer
 • welke sancties kunnen wordt toegepast naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag van werknemers in de privésfeer

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen: bedrijfsartsen, (arbeidsrecht) adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators, vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen en P&O medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam
Mw. mr. R.C.J. van Herpen
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 14.30 uur Juridisch kader en protocollen
Een veilige en diverse werkomgeving creëren
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Vervolg: een veilige en diverse werkomgeving creëren
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.15 uur Grensoverschrijdend gedrag in het privéleven van de werknemer
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Ziekte | No Comments

Het leeuwendeel van de cursus betreft de actualiteiten rondom het onderwerp ‘arbeidsongeschiktheid’.

Welke ontwikkelingen zijn er in de jurisprudentie rondom de begrippen ‘duurzaamheid, inkomenseis en loonsanctie? De diverse medische en arbeidskundige aspecten van de WIA-en ZW-keuring komen aan de orde. Hoe zit het met een toename van arbeidsongeschiktheid en samen loop van loon en WIA-uitkering? Wat houdt de no riskpolis nu precies in? Wie mag dergelijke aanvragen en in welke situaties?
Wanneer pleegt een werknemer een benadelingshandeling in het kader van de Ziektewet? Welke mogelijkheden zijn er te komen tot een ontslag tijdens ziekte of WIA?

Hoe staat het met de cao-reparaties op dat punt (stichting private aanvulling WW en WG: spaww). Ook in de jurisprudentie zijn de nodige ontwikkelingen geweest op het terrein van verwijtbare werkloosheid, acceptatie van passende arbeid, de zelfstandige maar ook inzake de samenloop van WW en pensioen.

 

22 juni 2023 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

14 december 2023 - (13.00 - 17.15 uur)
NH Capelle te Capelle aan den IJssel

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie t.a.v. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
– raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
– auteur Tekst&Commentaar Sociaal Zekerheidsrecht
– auteur Arbeidsrecht in de praktijk

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 15.00 uur de WW 
– inkomensverrekening
– de zelfstandige
– de reparatieregeling voor het 3e WW-jaar
– verwijtbare werkloosheid (dringende reden en ontslagname)
– nalaten passende arbeid te behouden en te accepteren
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Ziektewet: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie
– arbeidsongeschiktheidsbegrip
– premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap ZW
– jurisprudentie eerste jaarsherbeoordeling
– de benadelingshandeling
– No risk en nieuw bedongen arbeid
16.15 – 17.15 uur Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: ontwikkelingen in jurisprudentie omtrent
– Korosec en de medische deskundige
– duurzaamheid IVA
– inkomenseis WGA
– inkomensverrekening WIA
– diverse medische en arbeidsdeskundige keuringsaspecten (schatting)
– loonsanctie ex. art. 25 lid 9 e.v. WIA
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De oudere werknemer moet je koesteren…of zijn we de oudere werknemer toch liever kwijt dan rijk? Het is belangrijk voor de werkgever om te kunnen dealen met de vergrijzing! Je hebt je oudere werknemers nodig. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden? Welke opties zijn er bij het beëindigen van de arbeidsrelatie? Wat geldt als na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt doorgewerkt? Wanneer is sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Hoe kijkt de fiscus aan tegen ontslagregelingen voor oudere werknemers, wanneer is sprake van een RVU? Hoe hoog zijn de mogelijke ontslagvergoedingen? Welke exit-routes tot aan AOW zijn er vanuit de sociale zekerheid en op welke voorzieningen kan mogelijk een beroep worden gedaan?

Over dit alles (en meer) informeren de docenten u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte!

28 juni 2023 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

23 november 2023 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

  PUNTEN
  NOvA 4 PO-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht
  Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

  UW RESULTAAT
  Inzicht in de positie van de oudere werknemer.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

  DOOR WIE

  Mr. D.M. van Genderen
  – advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
  Mr. dr. P.S. Fluit
  – advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
  13.00 – 15.00 uur De oudere werknemer in het arbeids- en ontslagrecht
  – gelijke behandeling, tijdens het dienstverband
  – leeftijdsdiscriminatie bij ontslag en in afvloeiingsregelingen, afspiegelingsbeginsel
  – beëindiging dienstverband tegen of na pensioenleeftijd of AOW-leeftijd
  – ontslagvergoedingen oudere werknemer
  Mr. D.M. van Genderen
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 17.15 uur De oudere werknemer, pensioenregelingen en sociale zekerheid
  – pensioenvoorzieningen
  – afvloeiingsregelingen en RVU
  – voorzieningen Sociale Zekerheid
  – WW, IOW en IOAW en positie van oudere werknemer
  °WW en WIA als afvloeiingsregelingen
  °Oudere werknemer, demotie en WW
  – sociale zekerheid en doorwerken na de AOW-leeftijd
  Mr. dr. P.S. Fluit
  17.15 uur Afsluiting

  Read More