Category

Masterclasses

Summercourse Arbeidsrecht te Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Golden Tulip Beach Hotel. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van vijf zeer deskundige docenten!

Dag 1
7 september 2022 - (13.15 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 2
8 september 2022 - (10.00 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 3
9 september 2022 - (10.00 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)
AbSg in aanvraag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers. Voor bedrijfs- en verzekeringsartsen in aanvraag.

DOOR WIE

Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Prof. mr. dr. W.A. Zondag
– hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar Arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – woensdag 7 september 2022

12.30 – 13.15 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
13.15 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– actuele rechtspraak
– werkwijzer arbeidsconflicten STECR
– beroepsziekten: consequenties voor werkgever en werknemer
*re-integratiemogelijkheden
*burn-out
– postcovid en nu 2 jaar arbeidsongeschikt: ontslag?
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager
16.30 – 17.30 uur Eigen tijd
17.30 uur Diner

Dag 2 – donderdag 8 september 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur Verdieping CAO-recht
– doorwerking
– nawerking
– opmerking(en)
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Diverse onderwerpen
– Europese richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
– grensoverschrijdend gedrag; disciplinaire maatregelen en ontslag (op staande voet)
Prof. mr. dr. R.A. Houweling
16.30 – 17.00 uur Eigen tijd
17.00 – 18.00 uur Borrel op terras of in restaurant
18.15 uur Diner

Dag 3 – vrijdag 9 september 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur Bijzondere bedingen:
– loonbeding
– concurrentiebeding
– geheimhoudingsbeding
– proeftijdbeding
– studiekostenbeding
– boetebeding
– nevenwerkzaamhedenbeding
– etc.
Capita Selecta ontslagrecht:
– wederzijds goedvinden
– opzegging
– ontbinding
Prof. mr. dr. W.A. Zondag
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Actualiteiten UWV-procedure

Enkele cijfers, van belang voor de afweging beëindigingsovereenkomst of ontslagprocedure via UWV?
– gemiddelde duur en uitkomst UWV-ontslagprocedure
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
Actualiteiten:
– ontwikkelingen rondom de procedure: intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). Wat betekent dit?
– stand van zaken Uitvoeringsregels Ontslag
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond):
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt
– tips/opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– tips/opletpunten bij herplaatsing
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond):
– criteria en jurisprudentie
Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter:
– enkele concrete uitspraken nader beschouwd. Wie heeft er gelijk? UWV, de rechter, of allebei?
Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:
– enkele cijfers, voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
– de stand van zaken
Mr. J. Meijer

16.30 uur Afsluiting

PRIJS

Drie dagen: € 1.645,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.325,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–             2 of 3x lunch
–             2 of 3x diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Springcourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten:

  • De heer mr. D.J. Buijs
  • De heer prof. mr. dr. A.R. Houweling
  • De heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
  • De heer mr. J. Meijer
  • De heer dr. B. Sorgdrager

Daarnaast hebben wij dit jaar een gastspreker uitgenodigd. Op donderdagochtend zal de heer mr. Pieter van den Brink van het advocatenkantoor TenHolter|Noordam uit Rotterdam bij ons aanwezig zijn!

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
Hobéon SKO 5 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 3 punten bij dag 2 en dag 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat en partner bij TenHolter|Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Woensdag 15 juni 2022
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

Dag 1

13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
14.00 – 17.15 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– actuele rechtspraak
– werkwijzer arbeidsconflicten STECR
– beroepsziekten: consequenties voor werkgever en werknemer
> re-integratiemogelijkheden
> burn-out
– postcovid en nu 2 jaar arbeidsongeschikt: ontslag?
Dr. B. Sorgdrager en mr. D.J. Buijs
17.15 uur Borrel op terras Van der Werff
18.00 uur Diner

Donderdag 16 juni 2022
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

10.30 – 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 12.30 uur Ontslag/Grensoverschrijdend gedrag
– ontbindingsprocedure
– ontslag op staande voet
– dringende reden/ernstig verwijtbaar handelen
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Vervolg Ontslag/Grensoverschrijdend gedrag
Mr. P. van den Brink
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 17.15 uur Actualiteiten UWV procedure
Enkele cijfers, van belang voor de afweging beëindigingsovereenkomst of ontslagprocedure via UWV?

– Gemiddelde duur en uitkomst UWV-ontslagprocedure
– Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
Actualiteiten:
– Ontwikkelingen rondom de procedure: intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). Wat betekent dit?
– Stand van zaken Uitvoeringsregels Ontslag
– In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond):
– Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
– De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt
– Tips/opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– Tips/opletpunten bij herplaatsing
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond):
-Criteria en jurisprudentie
Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter: – – – Enkele concrete uitspraken nader beschouwd. Wie heeft er gelijk? UWV, de rechter, of allebei?
Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:
– Enkele cijfers, voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
– De stand van zaken
Mr. J. Meijer
 

Jurisprudentie op de A-grond
Rechter versus UWV
Mr. J. Meijer en mr. D.J. Buijs

17.30 uur Borrel bij de Marlijn
19.00/19.30 uur Diner

Vrijdag 17 juni 2022

Dag 3

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 12.15 uur
(incl. 15 minuten pauze)
– transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
– verdieping CAO-recht
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 15.45 uur
(incl. 5 minuten
pauze)
– concurrentiebeding, boete- en proeftijdbeding
– update overgang van onderneming
– update arbeidsmarktvisie Kabinet Rutte IV
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
15.45 – 16.00 uur Afsluiting, klaar maken voor vertrek
16.30 uur
19.30 uur
Vertrek veerboot naar Lauwersoog
Vertrek veerboot naar Lauwersoog

PRIJS

Drie dagen: € 1.645,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.325,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
–             2x lunch
–             2 of 3x diner
–             Huur fietsen
–             Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             Documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

By | Masterclasses | No Comments

De wijziging van arbeidsvoorwaarden is in de praktijk een lastig probleem waar menig advocaat mee te maken heeft. Het gaat om de wijziging van functie, beloning, arbeidsplaats, arbeidstijden en collectieve regelingen zoals de ziektekostenregeling, thuiswerkregeling, autokostenregeling, pensioenregeling en bonusregeling. Wanneer mag onder welke omstandigheden van werknemers worden verlangd dat zij medewerking verlenen aan een wijziging?
Welke rol speelt de OR en welke wijzigingstechnieken kunnen worden ingezet? Deze vragen komen, concreet gemaakt met casusposities, op diepgravende wijze aan de orde tijdens de Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst.

Na het meer ‘algemene deel’ over wijziging, wordt een toespitsing gemaakt op de volgende onderwerpen:
-wijziging bij ziekte, disfunctioneren en nieuwe wetgeving;
-wijziging na fusie of overname;
-wijziging na reorganisatie, versoberingen & sociaal plan

14 september 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 december 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

 

InschrijvenLawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– zeker aan te bevelen. Ik had meer het gevoel dat ik niets weet!
– zeer nuttig en praktijkgerichte informatie, raad de cursus zeker aan!
– er is door het hele arbeidsrecht gelopen maar toch ook: veel diepgang, docent staat ver boven de stof, sterk aan te bevelen.
– goede diepgang, goede docent!
– gewoon top!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de arbeidsrechtelijke regels ten aanzien van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De cursist kan complexe vragen inzake de wijziging van arbeidsvoorwaarden beoordelen en behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht
.

DOOR WIE

 Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij Pallas Advocaten te Rotterdam
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University
 Mw. N. Cancian-van Ballegooijen
– advocaat/partner Avocare Arbeidsrecht te Haarlem

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Algemeen deel
– verschil tussen ‘uitleg’ en aanpassing
– wanneer is sprake van een verkregen recht?
– inzicht in verschillende wijzigingstechnieken
– instemming werknemers: wanneer?
– eenzijdig wijzigingsbeding
– goed werknemerschap
– imprévision
– wijzigingsontslag
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Toespitsing 1: wijziging bij ziekte, disfunctioneren en nieuwe wetgeving
– passende arbeid: wanneer definitieve wijziging arbeidsovereenkomst
– aanpassingen werkplek, wanneer vereist?
– wijziging suppletieregelingen
– gevolgen Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte voor regelingen
– wijzigingen t.g.v. wetgeving ziektekostenverzekering
– disfunctioneren: wanneer moet een werknemer meewerken?
– aanpassing functie bij ‘ouder worden’
– rol CAO’s
– wijziging Arbeidstijdenwet en gevolgen voor inroostering
– wijziging van ‘woensdag/vrijdag als vrije dag’?
– wijziging thuiswerkregelingen
– casus
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Toespitsing 2: wijziging na fusie of overname
– wanneer is sprake van een ‘overgang van onderneming’?
– wanneer is een wijziging na ‘overgang van onderneming’ verboden?
– analyse van (recente) rechtspraak t.a.v. harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
– overgang van onderneming & CAO’s
– rol ondernemingsraad en vakbonden
– inzicht in harmonisatiemodellen
– wijziging van pensioenregelingen (na overname)
– inzet wijzigingstechnieken
– casus
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Toespitsing 3: wijziging na reorganisatie, versoberingen & sociaal plan
– aanpassen van functies en toepassing selectiecriteria
– aanpassen van functies en gevolgen voor het loon
– versobering van collectieve arbeidsvoorwaarden
– wat regelt het sociaal plan?
– zijn werknemers gebonden aan het sociaal plan?
– rol begeleidingscommissie bij sociaal plan
– inzet wijzigingstechnieken
– rol CAO’s
– casus
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER

Masterclass Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

By | Masterclasses | No Comments

Veel zaken waarbij een arbeidsrechtjurist betrokken is, hebben te maken met arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers. De stroom jurisprudentie over deze en aanpalende onderwerpen houdt aan. Ook diverse wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voor de rechtspraktijk van groot belang. Arbeidsrechtjuristen kunnen niet zonder actuele kennis van de rechtspositie van arbeidsongeschikte werknemers.
In deze cursus wordt een uitgebreid overzicht gegeven van alle aspecten van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Daarbij wordt ingegaan op de beoordeling van de medische gesteldheid van sollicitanten en werknemers en (de bescherming van) hun privacy. Ook vragen ten aan zien van de verplichting loon door te betalen tijdens arbeidsongeschiktheid komen aan bod, bijvoorbeeld wanneer een werknemer weigerachtig is aan zijn verplichtingen te voldoen.  Daarnaast zal worden ingegaan op aanspraken een (gedeeltelijke) transitievergoeding in geval van een gedeeltelijke voortzetting van de arbeidsovereenkomst na re-integratie en bij een slapend dienstverband.

In het middaggedeelte wordt uitgebreid ingegaan aan de mogelijkheid tot het opleggen van een loonsanctie door UWV. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden van ontslag van een zieke werknemer: de toepasselijkheid van het opzegverbod, ontslagmogelijkheden gezien het grondenstelsel en de combinatiegrond die sinds 1 januari 2020 van toepassing is. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de gevolgen van deze beëindiging voor aanspraken op grond van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en/of de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De vele vragen die u in de praktijk tegen kunt komen worden in deze cursus van een antwoord voorzien. Tijdens de cursus is er gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het voorleggen van praktische problemen uit de eigen praktijk.

15 november 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

InschrijvenLawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van actuele ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers. De cursist leert tips en tricks met betrekking tot de aanpak van een complex re-integratiedossier. Ook is de cursist na afloop van de cursus bekend met arbeidsrechtelijke positie van de werknemer die meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is
.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht
.

DOOR WIE

 Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
 Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, raadsheer-plv hof Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur De loonsanctie
– werkwijzer poortwachter en het voorkomen van loonsancties
– inschakeling van deskundigen, zoals arbeidsdeskundigen
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Ontslag tegen het einde van de ziekteperiode van 2 jaar
– ontslag en de aanspraak op ZW, WW of WIA, tijdens de eerste 104 weken en de
loonsanctie
– toepasselijkheid van het opzegverbod
– ontslaggronden en het verband met arbeidsongeschiktheid en daarmee
samenhangende verplichtingen
– de combinatiegrond in geval van ontslag van de zieke werknemer
Mw. mr. dr. P.H. Burger
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Beoordeling medische geschiktheid en privacybescherming
– keuring bij aanstelling
– beoordeling ziek/niet ziek
– rol werkgever, werknemer en bedrijfsarts
– ziekteverzuimbegeleiding: informatie en rol van behandelaars
– aspecten van privacy
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Loondoorbetalingsverplichting
– doorbetaling van (variabel) loon tijdens arbeidsongeschiktheid
– wanneer en hoe een loonstop opleggen, gehele of gedeeltelijke loonstop
Re-integratie
– passende / bedongen arbeid
Mw. mr. E.W. de Groot
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER

Masterclass Procederen in arbeidszaken

By | Masterclasses | No Comments

Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen… De uitkomst van een arbeidsrechtelijk geschil wordt in belangrijke mate beïnvloed door de wijze van procederen. Grondige kennis van het arbeidsprocesrecht is daarom voor iedere arbeidsrechtjurist onontbeerlijk. Twee zeer deskundige docenten wijzen u de weg tijdens deze cursus. Aandacht wordt geschonken aan de belangrijkste procedurele aspecten van procederen in het arbeidsrecht: vervaltermijnen, verband houdende vorderingen, bewijs, bijzondere regels voor verzoekschriftprocedures en ten slotte: procederen in hoger beroep.

Veel aandacht zal worden gegeven aan het nieuwe procesrecht onder de WWZ. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de verzoekschriftprocedure ‘nieuwe stijl’, de sancties vernietiging, herstel en billijke vergoeding. Tot slot zal uitgebreid worden ingegaan op de betekenis van het bewijsrecht.

30 november 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven


Procederen in arbeidszaken


Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis van arbeidsrechtelijke procedures (kort geding, ontbinding, hoger beroep, verzoekschriften en dagvaardingsprocedure) en weet u hoe u deze kennis toe kunt passen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

DOOR WIE

 Mw. mr. N.T. Dempsey
– cassatieadvocaat bij Houthoff te Amsterdam
 Mr. H.T. van der Meer
– senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 10.00 uur Processtrategie
10.00 – 11.00 uur WWZ vervaltermijnen
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 11.45 uur Processtrategie & verband houdende vorderingen
11.45 – 12.45 uur Opzeg perikelen
Mw. mr. N.T. Dempsey
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Ontbindingsprocedure via de kantonrechter
– rechtsmacht, absolute en relatieve competentie
– eisen verzoekschrift / verweerschrift
– relatie met voorlopige voorziening
– do’s en don’t’s tijdens de zitting
– bewijslevering (stukken en getuigen; deskundigen) en toepasselijkheid bewijsrecht
– voorwaardelijke ontbinding en opeisbaarheid vergoeding
– tegenverzoeken
– relatie ontbindingsprocedure en andere procedures
– de belangrijkste wijzigingen door invoering KEI
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.00 uur Hoger beroep
– procesreglement(en)
– grievenstelsel
– devolutieve werking
– bewijslevering in hoger beroep
– sancties in hoger beroep
– welke vorderingen in hoger beroep
16.00 – 16.30 uur Internationale aspecten
– rechtsmacht
EEX-verordening
– toepasselijk recht
Rome I
16.30 – 17.00 uur Tips & Tricks
Mr. H.T. van der Meer
17.00 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER

Masterclass CAO-recht

By | Masterclasses | No Comments

Collectieve arbeidsvoorwaarden nemen binnen het arbeidsrecht een bijzondere positie in. Veel werkgevers en werknemers hebben het te doen met arbeidsvoorwaarden die door anderen, werkgeversorganisaties en vakverenigingen, zijn opgesteld. Voor hen die zich in het arbeidsrecht bewegen, waaronder advocaten en juristen, is up-to-date kennis van het CAO-recht dan ook onontbeerlijk. De Masterclass CAO-recht voorziet daarin.
Alle aspecten van het CAO-recht komen tijdens deze cursus aan bod, in het bijzonder onderwerpen die op het eerste gezicht niet alledaags, maar voor de arbeidsrechtspecialist wel van groot belang zijn.

1 december 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven


Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt de cursist over specialistische kennis van (het systeem van) het CAO-recht. Hij kan de rechtsgevolgen van een CAO duiden, ook indien meerdere CAO’s van toepassing (lijken te) zijn.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

DOOR WIE

 Mr. dr. N. Jansen
– docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam
 Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij Pallas Advocaten te Rotterdam
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur – wat is een cao?
– mededinging
– Wlv
– soorten cao-bepalingen
– gebondenheid (incl. incorporatie)
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur – wet Avv werking en binding
– nawerking
– ¾ dwingend recht
– uitleg
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur – incorporatie verdiept
– Ovo
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur – verdiept ¾ dwingend recht
– delegatiebepalingen
– rariteiten
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER