Gebruik maken van flexibele krachten; waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

Payrolling, uitzending, oproepovereenkomst … niets is wat het lijkt! Tijdens deze cursus gaan de docenten uitvoerig in op de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale verzekeringsaspecten van het werken met zelfstandige arbeidskrachten. Ook is er uitvoerig aandacht voor andere vormen van flexibele arbeid, zoals payrolling, uitzending en interne flex (oproep en bepaalde tijd). Zij zullen de wettelijke bepalingen op een heldere manier en voorzien van voorbeelden doceren. Deelnemers krijgen ruim de tijd hun praktijkvragen te stellen. Drie docenten, elk vanuit zijn eigen discipline en met tientallen jaren ervaring, wijzen u hierbij de weg.

 

 

 

4 juli 2024 - (10.00 – 16.30 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

18 november 2024 - (10.00 – 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
MfN 5 punten, cat. 2

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze cursus bent u helemaal up-to-date op dit kruispunt van verschillende rechtsgebieden en kunt u de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Prof. mr. G.C. Boot
– raadsheer Gerechtshof Amsterdam
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
 Drs. P.W.H. Hoogstraten
– fiscaal econoom en werkzaam bij de Belastingdienst (bijdrage is op persoonlijke titel)
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
10.00 – 11.00 uur ZZP: de arbeidsrechtelijke invalshoek
Kwalificatie van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht)
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.00 uur Payrolling, uitzending en contracting voor en na de WAB: recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving bij deze driehoeksrelaties. Tips en tricks en juridische knelpunten bij deze arbeidsverhoudingen – zoals WAS en WAADI – komen uitdrukkelijk aan bod.
12.00 – 12.45 uur Oproepovereenkomst en ketenregeling.
De WAB wijzigt de spelregels rondom oproepovereenkomsten ingrijpend. Daarnaast blijft Europa de ketenregeling domineren. Recente rechtspraak van de Hoge Raad en HvJ EU, alsmede de recentelijk aangenomen Informatierichtlijn (relevant voor flexwerkers) en uiteraard de WAB zullen bij de bespreking van de rechtspositie van de oproepkracht en tijdelijke werknemer aan bod komen.
Prof. mr. G.C. Boot/prof. mr. dr. A.R. Houweling*
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 14.00 uur Van VAR naar DBA, hoofdlijnen en achtergrond
14.00 – 15.00 uur Benadering vanuit fiscaal recht en sociaal verzekeringsrecht: wie is werknemer?
– Echte dienstbetrekking(en)
– Fictieve dienstbetrekking(en)
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 15.45 uur Werken buiten dienstbetrekking met goedgekeurde (model)overeenkomsten
15.45 – 16.15 uur Ondernemerschap in de omzetbelasting, inkomstenbelasting en de rangorderegeling
16.15 – 16.30 uur HR- en managementbeslissingen bij het contracteren van flexibele arbeidskrachten
Drs. P.W.H. Hoogstraten (bijdrage is op persoonlijke titel)
16.30 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

PRIJS
€ 545,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_5

INSCHRIJFFORMULIER