Een bredere blik op reorganiseren, fusies en overnames

Aanvullend op onze theoretische tweedaagse cursus Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames hebben wij een cursus opgezet die de praktische kant van deze materie aan de orde stelt!

 

Dag 1: Een bredere blik op reorganisaties

Hoe zorg je ervoor dat je realiseert wat je met de reorganisatie voor ogen hebt, dat je iedereen mee krijgt. Een reorganisatie begint met een helder beeld van waar je heen wilt. Een duidelijke visie en een goede communicatie is onmisbaar voor een succesvolle verandering. We bewandelen de driehoek van organisatiekunde, HR en het juridisch perspectief. Gaandeweg de dag gaan we deze 3 met elkaar integreren. We zoomen in op de noodzaak voor verandering, de verschillende krachtenvelden waar je mee te maken krijgt, op weerstand en vertrouwen. Vanuit het totaalplaatje gaan we over naar de praktische kant en de communicatie. Wat ontstaat is een helder stappenplan voor het realiseren van een succesvolle reorganisatie.

2daagse training een bredere blik op reorganiseren fusies

We benaderen organisatieveranderingen vanuit een systemisch en holistisch perspectief. Iedere organisatie is een systeem, met eigen wetten en regels, cultuur en patronen. Ieder systeem opereert vanuit een groter systeem. Wil je dit systeem veranderen dan heeft dit effect op een ieder in het systeem. We gaan aan de slag met “wat speelt hier nu werkelijk zichtbaar en onzichtbaar, bewust en onbewust. Door rekening te houden met de krachtenvelden in het systeem zal een reorganisatie veel makkelijker gerealiseerd kunnen worden.

 

 

 

 

Dag 2: Een bredere blik op fusies en overnames

Het doorvoeren van een fusie of overname heeft impact op beide organisaties en moet juridisch goed geregeld worden. De belangrijkste fase begint op het moment dat de fusie of overname een feit is.  Hoe maak je van twee organisaties één organisatie. Hoe zorg je ervoor dat er geen wij tegen zij ontstaat. Hoe ga je om met de cultuurverschillen. Of een fusie of overname slaagt, valt en staat met een geslaagde integratie.

Bij fusies en overnames worden 2 organisaties met elkaar vermengd. Vanuit systemisch perspectief gaan we bekijken wat het effect is indien 2 systemen samengaan en waar dus rekening mee gehouden moet worden, als je bedrijven gaat fuseren of een overname wenst te realiseren.

Zijn de beide partijen gelijkwaardig of gaat een kleine onderneming op in een grote onderneming. Heeft de een meer kapitaal dan de ander of juist een mooie klantenportefeuille of productenportfolio. Wil de grotere onderneming graag een kleine innovatieve onderneming overnemen om daarmee haar kansen op de markt veilig te stellen. En hoe zit het als alleen een afdeling van een onderneming wordt overgenomen door een andere onderneming. Aan de hand van uiteenlopende praktijksituaties benaderen we de verschillende dynamieken die bij een fusie of overname komen kijken. We bewandelen de driehoek van organisatiekunde, HR en het juridisch perspectief zowel vanuit de afzonderlijke ondernemingen als vanuit de gefuseerde/samengevoegde onderneming. Vanuit het totaalplaatje gaan we over naar de praktische kant en de communicatie. Wat ontstaat is een helder beeld van de vereisten voor het realiseren van een succesvolle integratie na fusie/overname.

Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen.

 

Dag 1
2 november 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Dag 2
16 november 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

 

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– interessant dat het breder gaat dan alleen het juridische kader
– goed opgezet, praktisch, leuk op elkaar  ingesteld
– interessante, brede cursus, niet te juridisch. Prima te volgen voor HR specialisten. Beide trainers hebben veel kennis en brengen de informatie goed/interessant over
– verrijking naast alle juridische cursussen, aanbeveling voor cursisten
– boeiend, leerzaam, theorie en praktijk over reorganiseren in breder perspectief. Ik raad de cursus zeker aan voor HR managers en juristen/bedrijfsadvocaten
– krijg gewoon zin in een reorganisatie!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten per dag
MfN 6 punten, cat. 2 per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze eerste dag  heb je geleerd:

 • hoe je een reorganisatie aan moet vliegen
 • welke krachtenvelden er bij een reorganisatie ontstaan
 • hoe je een heldere visie formuleert en uitdraagt
 • wat een verandering doet met de mensen in de organisatie, hoe weerstand ontstaat en hoe je dit kunt voorkomen
 • hoe te communiceren om iedereen mee te krijgen, zowel de medewerkers, OR, aandeelhouders, vakbonden en het UWV
 • hoe je het juridisch speelveld vanaf het begin inzet om problemen achteraf te voorkomen
 • een helder stappenplan en tools voor een succesvolle realisatie van de gewenste verandering

Aan het einde van deze tweede dag heb je geleerd:

 • welke krachtenvelden er bij een fusie/overname ontstaan.
 • hoe je deze krachtenvelden kunt integreren
 • wat een fusie/overname doet met de mensen in de organisatie
 • hoe te communiceren om iedereen mee te krijgen, zowel de medewerkers, OR, aandeelhouders, klanten en relaties
 • hoe je het cultuuraspect vanaf het begin inzet om problemen achteraf te voorkomen
 • wen helder stappenplan en tools voor een succesvolle realisatie van de gewenste integratie

Leren doe je door te ervaren. We inventariseren voorafgaand aan de beide dagen wat jullie leervragen zijn. Deze integreren we in de cursus. We wisselen theorie af met oefeningen en praktische tips & tools, zodat de theorie ook echt beklijft en je in de praktijk direct met de verworven kennis en vaardigheden aan de slag kan.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen, HR, directieteams en managementteams, (arbeidsrecht-) adviseurs en facilitators.

Als advocaat/jurist leer je reorganisaties en fusies en overnames vanuit een breder (organisatie) perspectief te bekijken. Door deze cursus wordt het juridisch kader onderdeel van het grotere geheel, waardoor je nog veel beter kunt inspelen op de wensen van je klant.

Als directie, HR en/of managementteam leer je alle facetten kennen die bij reorganisaties en fusies en overnames komen kijken. Door vanaf het begin alle facetten te kennen in het proces zul je bij aanvang van de reorganisatie of fusie/overname

DOOR WIE

Mw. M. Mellema
– organisatieadviseur, trainer en arbeidsrechtadvocaat bij The Conflict Factor
 Mw. H. de Graaf
– organisatieadviseur, trainer en HR-director bij Countess Consultancy

Programma dag 1: Een bredere blik op reorganisaties

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, welkom en registratie
09.30 – 11.00 uur Organisatiekunde
– noodzaak
– het krachtenveld, met welke systemen hebben we te maken
– vereisten voor een heldere visie en strategie
– de bestaande en gewenste situatie
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.30 uur HRM: cultuur en de individuele medewerker
– het krachtenveld van onderliggende patronen, gedrag, cultuur
– hoe ga je om met weerstand en angst en hoe creëer je vertrouwen en veiligheid
– helder hebben wat behouden moet blijven en waarvan afscheid genomen wordt
– trauma’s in organisaties
– goed afscheid nemen
– het belang van timing
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.00 uur De juridische integratie 
– het juridisch speelveld: van huidige situatie naar gewenste situatie
– analyse van de organisatie, functiehuis en medewerkers
– afspiegelen en uitzonderingen
– het reorganisatieplan en sociaal plan
– de praktische kant van medezeggenschap: de OR en de vakbonden
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 –  17.00 uur De uitvoering
– het belang van communicatie bij reorganisaties
– stappenplan
– communicatieplan
– ontslagbrieven en vaststellingsovereenkomst
– tools, tips & tricks
17.00 uur Afsluiting

Programma dag 2: Een bredere blik op fusies en overnames

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, welkom en registratie
09.30 – 11.00 uur Organisatiekunde
– de reden voor een fusie/overname; waarom samen verder?
– het krachtenveld, met welke systemen hebben we te maken?
– ranking: wie is de leidende partij en welke consequentie heeft dat?
– van 2 systemen naar 1 (nieuw) systeem: besluitvormingsprocessen
– bepalen nieuwe missie, visie, strategie, identiteit
– het belang van de historie
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.30 uur HRM: cultuur en de individuele medewerker
– het krachtenveld van onderliggende patronen, gedrag, cultuur
– de fase van overgang, van oud naar nieuw
– wij tegen zij: hoe ga je met weerstand en angst om en hoe creëer je vertrouwen en veiligheid
– hoe behouden we het goede en waar nemen we afscheid van
– eren van de oorsprong van de organisatie
– het belang van timing
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.00 uur De integratie
– analyse van de organisaties, functiehuizen, medewerkers: dubbele functies/ onnodige functies, etc.
– de analyse van cultuur
– de analyse van werkprocessen
– van huidige situatie naar gewenste situatie
– de integratie van medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 –  17.00 uur De uitvoering
– het belang van communicatie bij fusies en overnames, waar let je op?
– stappenplan
– tools, tips & tricks
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 650,- exclusief BTW per dag. Voor deelname aan beide dagen is de prijs € 1.150,- excl. BTW.

Liever een in-company cursus, waarbij de onderwerpen speciaal worden toegespitst op jouw organisatie, op beide onderwerpen of één van de onderwerpen, vraag dan een offerte aan.

ANNULERING

U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.

Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. Uw plaats mag altijd door een vervang(st)er worden ingenomen.

INSCHRIJFFORMULIER

ORDE_PO_5