Actualiteiten Arbeidsrecht

Deze verdiepingscursuscursus is speciaal opgezet om actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en op het gebied van wetgeving halfjaarlijks door te nemen vanuit het perspectief van HRM/P&O.

In het bijzonder wordt telkens aandacht besteed aan onderwerpen als:

  • wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht (zzp-er)?
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst en ontslag op staande voet
  • arbeidsongeschiktheid van werknemers en arbeidsconflicten
  • bijzondere bedingen

IN HET VOORJAAR WORDEN DE VOLGENDE UITSPRAKEN BESPROKEN:
Arbeidsovereenkomst/opdracht
Wetsontwerp verduidelijking arbeidsrelatie
Hof Amsterdam 9 januari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3 Mediahuis; arbeidsovereenkomst)
Ktr. Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:685 (Volkskrant corrector; arbeidsovereenkomst)
Ktr. Almere 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMN:2024:1231 (HR-medewerker; opdracht)
Ktr. Utrecht 22 november 2023, ECLI:NL:RBMN:2023:6218 (Elektricien; opdracht)

Ontbinding/ontslag op staande voet
Ktr. Tilburg 23 februari 2024, ECLI:NL: RBZWB:2024:1165 Alcoholverslaving
Hof Amsterdam 22 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2308 Verzwijgen beperkingen bij bedrijfsarts
HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1668 (onverwijldheidseis bij samengestelde dringende reden)
HR 2 februari 2024 (81 RO) ECLI:NL:HR:2024:159 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:1205) (je weet wel waarom, onverwijlde mededeling)

Grensoverschrijdend gedrag
HR 1 december 2023 (81 RO), ECLI:NL:HR:2023:1672 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:1024) (Verschil strafrechtelijk bewijs en aannemelijk maken)

Herplaatsing
HR 2 juni 2023 (81 RO) ECLI:NL:HR:2023:825 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:316) (Herplaatsingsonderzoek beoordelen ten tijde van indiening verzoek, geen herstel mogelijk)
Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2023:8414 (Onjuiste beslissing kantonrechter wegens niet beoordelen herplaatsing)

Billijke vergoeding
Ktr. Den Haag 8 november 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:20801 (Geen rekening houden met WW bij berekening billijke vergoeding)
Vakantie
HR 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1603 (Afschrijving vakantiedagen in geval van ziekte)
Ktr. Zwolle 6 februari 2024ECLI:NL:RBOVE:2024:639 (Minuren toch mogen verrekenen)

Arbeidsongeschiktheid en arbeidsconflicten
Ktr. Utrecht 28 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:971 (Aansprakelijkheid Arbodienst)
CRvB 23 november 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2216 (Verantwoordelijkheid werkgever voor onjuiste adviezen bedrijfsarts)
Ktr. Breda 22 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9358 (Uitstel urenvermeerdering als ziekmelding)
Ktr. Middelburg 28 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1341(Situatieve arbeidsongeschiktheid)

Klachtplicht
Ktr. Rotterdam 1 maart 2024, ECLI:RBROT:2024:1477(Klachtplicht niet van toepassing op loonvordering)

Bijzondere bedingen
Concurrentiebeding
HR 8 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:336 (Klachtplicht niet van toepassing in geval van schending concurrentiebeding0
Ktr. Zaanstad 8 februari 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:1152 (Belangenafweging, enorme carrièreverbetering)
Ktr. Rotterdam 9 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1015 (Geen overtreding concurrentiebeding, wel relatiebeding)
Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Scholing
Ktr. Rotterdam 25 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:618 (Trambestuurder)
Ktr. Rotterdam 16 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:400 (Advocaat)
Ktr. Utrecht 13 december 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6981 (Bedrijfsarts)

In het voorjaar van 2024 wordt daarnaast aandacht besteed aan de wettelijke vakantieregeling.

In het najaar van 2024 staan mogelijk nieuwe wetsvoorstellen in de belangstelling.

8 oktober 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

7 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

26 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

10 december 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

NIVEAU
** Basis/Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring gewenst)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus die onmisbaar is voor iedereen die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en mediators. Uitgegaan wordt van  ervaring met arbeidsrechtelijke kwesties. Uiteraard zijn advocaten en juristen welkom!

DOOR WIE

Mw. mr. A. (Annemarie) Beijderwellen-Wittekoek
– advocaat bij Nysingh Advocaten te Zwolle
De heer mr. D.J. (Dirk jan) Buijs
– oud-kantonrechter
Mw. mr. dr. P.B. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. S. (Suzanne) Coerts
– advocaat bij Coerts Advocatuur te Apeldoorn
De heer mr. F. (Frans) van Oss
– advocaat en partner bij OMVR Advocaten te Harderwijk en docent Arbeidsrecht

De docenten doceren in duo-vorm en wisselen per datum

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie
13.00 – 15.00  uur Cursus
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Cursus
17.15 uur Afsluiting

Prijs
€ 435,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.

Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. Uw plaats mag altijd door een vervang(st)er worden ingenomen.

 

INSCHRIJFFORMULIER