Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

By 1 februari 2022Masterclasses

In deze interactieve masterclass nemen mr. dr. Steven Jellinghaus en mr. Pieter de Ruiter de deelnemers in hoog tempo mee in de wijzigingsvraagstukken binnen diverse gebieden van het arbeidsrecht. Het thema wijziging komt voorbij in combinatie met onderwerpen als overgang van onderneming, reorganisatie, harmonisatie, cao-problematiek, maar ook disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid. Actuele wetswijzigingen of maatschappelijke ontwikkelingen brengen soms de behoefte of noodzaak mee om arbeidsvoorwaarden aan te passen. De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is bijvoorbeeld van directe invloed op nevenwerkzaamheden en studiekostenbedingen. Hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan? Vereist het hybride werken ook een wijziging van de arbeidsvoorwaarden? In welke gevallen kan en mag een werkgever de arbeidsovereenkomst wijzigen? De inbreng van de deelnemers bepaalt mede het niveau en de inhoud van deze goed gewaardeerde cursusdag. Basiskennis van het arbeidsrecht is voor het volgen van deze masterclass een must.

17 juni 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

17 september 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

26 november 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Utrecht te Utrecht

 

InschrijvenLawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– zeker aan te bevelen. Ik had meer het gevoel dat ik niets weet!
– zeer nuttig en praktijkgerichte informatie, raad de cursus zeker aan!
– er is door het hele arbeidsrecht gelopen maar toch ook: veel diepgang, docent staat ver boven de stof, sterk aan te bevelen.
– goede diepgang, goede docent!
– gewoon top!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten, cat. 2

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de arbeidsrechtelijke regels ten aanzien van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De cursist kan complexe vragen inzake de wijziging van arbeidsvoorwaarden beoordelen en behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht
.

DOOR WIE

 Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij Pallas Advocaten te Rotterdam
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University
 Mr. P. de Ruiter
– advocaat bij Pallas Advocaten te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Algemeen deel
– verschil tussen ‘uitleg’ en aanpassing
– wanneer is sprake van een verkregen recht?
– inzicht in verschillende wijzigingstechnieken
– instemming werknemers: wanneer?
– eenzijdig wijzigingsbeding
– goed werknemerschap
– imprévision
– wijzigingsontslag
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Toespitsing 1: wijziging bij ziekte, disfunctioneren en nieuwe wetgeving
– passende arbeid: wanneer definitieve wijziging arbeidsovereenkomst
– aanpassingen werkplek, wanneer vereist?
– wijziging suppletieregelingen
– gevolgen Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte voor regelingen
– wijzigingen t.g.v. wetgeving ziektekostenverzekering
– disfunctioneren: wanneer moet een werknemer meewerken?
– aanpassing functie bij ‘ouder worden’
– rol CAO’s
– wijziging Arbeidstijdenwet en gevolgen voor inroostering
– wijziging van ‘woensdag/vrijdag als vrije dag’?
– wijziging thuiswerkregelingen
– casus
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Toespitsing 2: wijziging na fusie of overname
– wanneer is sprake van een ‘overgang van onderneming’?
– wanneer is een wijziging na ‘overgang van onderneming’ verboden?
– analyse van (recente) rechtspraak t.a.v. harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
– overgang van onderneming & CAO’s
– rol ondernemingsraad en vakbonden
– inzicht in harmonisatiemodellen
– wijziging van pensioenregelingen (na overname)
– inzet wijzigingstechnieken
– casus
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Toespitsing 3: wijziging na reorganisatie, versoberingen & sociaal plan
– aanpassen van functies en toepassing selectiecriteria
– aanpassen van functies en gevolgen voor het loon
– versobering van collectieve arbeidsvoorwaarden
– wat regelt het sociaal plan?
– zijn werknemers gebonden aan het sociaal plan?
– rol begeleidingscommissie bij sociaal plan
– inzet wijzigingstechnieken
– rol CAO’s
– casus
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 650,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER