Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

By 1 februari 2022Masterclasses

De wijziging van arbeidsvoorwaarden is in de praktijk een lastig probleem waar menig advocaat mee te maken heeft. Het gaat om de wijziging van functie, beloning, arbeidsplaats, arbeidstijden en collectieve regelingen zoals de ziektekostenregeling, thuiswerkregeling, autokostenregeling, pensioenregeling en bonusregeling. Wanneer mag onder welke omstandigheden van werknemers worden verlangd dat zij medewerking verlenen aan een wijziging?
Welke rol speelt de OR en welke wijzigingstechnieken kunnen worden ingezet? Deze vragen komen, concreet gemaakt met casusposities, op diepgravende wijze aan de orde tijdens de Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst.

Na het meer ‘algemene deel’ over wijziging, wordt een toespitsing gemaakt op de volgende onderwerpen:
-wijziging bij ziekte, disfunctioneren en nieuwe wetgeving;
-wijziging na fusie of overname;
-wijziging na reorganisatie, versoberingen & sociaal plan

14 september 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 december 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

 

InschrijvenLawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– zeker aan te bevelen. Ik had meer het gevoel dat ik niets weet!
– zeer nuttig en praktijkgerichte informatie, raad de cursus zeker aan!
– er is door het hele arbeidsrecht gelopen maar toch ook: veel diepgang, docent staat ver boven de stof, sterk aan te bevelen.
– goede diepgang, goede docent!
– gewoon top!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de arbeidsrechtelijke regels ten aanzien van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De cursist kan complexe vragen inzake de wijziging van arbeidsvoorwaarden beoordelen en behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht
.

DOOR WIE

 Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten|Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University
 Mw. N. Cancian-van Ballegooijen
– advocaat/partner Avocare Arbeidsrecht te Haarlem

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur   Algemeen deel
– verschil tussen ‘uitleg’ en aanpassing
– wanneer is sprake van een verkregen recht?
– inzicht in verschillende wijzigingstechnieken
– instemming werknemers: wanneer?
– eenzijdig wijzigingsbeding
– goed werknemerschap
– imprévision
– wijzigingsontslag

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.45 uur   Toespitsing 1: wijziging bij ziekte, disfunctioneren en nieuwe wetgeving
– passende arbeid: wanneer definitieve wijziging arbeidsovereenkomst
– aanpassingen werkplek, wanneer vereist?
– wijziging suppletieregelingen
– gevolgen Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte voor regelingen
– wijzigingen t.g.v. wetgeving ziektekostenverzekering
– disfunctioneren: wanneer moet een werknemer meewerken?
– aanpassing functie bij ‘ouder worden’
– rol CAO’s
– wijziging Arbeidstijdenwet en gevolgen voor inroostering
– wijziging van ‘woensdag/vrijdag als vrije dag’?
– wijziging thuiswerkregelingen
– casus

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 15.15 uur   Toespitsing 2: wijziging na fusie of overname
– wanneer is sprake van een ‘overgang van onderneming’?
– wanneer is een wijziging na ‘overgang van onderneming’ verboden?
– analyse van (recente) rechtspraak t.a.v. harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
– overgang van onderneming & CAO’s
– rol ondernemingsraad en vakbonden
– inzicht in harmonisatiemodellen
– wijziging van pensioenregelingen (na overname)
– inzet wijzigingstechnieken
– casus

15.15 – 15.30 uur   Pauze

15.30 – 17.00 uur   Toespitsing 3: wijziging na reorganisatie, versoberingen & sociaal plan
– aanpassen van functies en toepassing selectiecriteria
– aanpassen van functies en gevolgen voor het loon
– versobering van collectieve arbeidsvoorwaarden
– wat regelt het sociaal plan?
– zijn werknemers gebonden aan het sociaal plan?
– rol begeleidingscommissie bij sociaal plan
– inzet wijzigingstechnieken
– rol CAO’s
– casus

17.00 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER