Sinds de uitzending van omroep Boos over het programma the Voice in februari 2022 worden veel werkgevers geconfronteerd met meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Hoe creëer je als werkgever een veilige werkomgeving en hoe ver strekt de wettelijke zorgplicht die je als werkgever hebt? Welke interne regelingen moet je als werkgever hebben en hoe zet je een vertrouwenspersoon of klachtencommissie op toegankelijke en efficiënte wijze in? Op welke wijze moet en kan je de Ondernemingsraad betrekken?

Ook diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer staan door deze ontwikkelingen opnieuw centraal. Het is van belang om de juiste cultuur te creëren, waarin werknemers gezien en gehoord worden, hun talenten kunnen ontwikkelen en optimaal kunnen functioneren. Zo voldoet een werkgever niet alleen aan zijn zorgplicht, maar kan hij zich ook profileren als aantrekkelijke werkgever op een krappe arbeidsmarkt.

In een interactieve cursus behandelt advocaat mr. Irene Francken, gespecialiseerd op dit vlak, de volgende thema’s:
• Juridisch kader grensoverschrijdend gedrag en veilige werkomgeving
• Protocollen
* Code of conduct
* Internet protocol
* Klokkenluidersregeling
* Klachtenprocedure
* Vertrouwenspersoon
* Relatiebeleid
• Veilige werkomgeving creëren: (privacy) bescherming melder èn ‘dader’
• Diversiteit op de werkvloer
• Grensoverschrijdend gedrag in het privéleven van de werknemer en arbeidsrechtelijke consequenties

27 juni 2024 - (12.30- 17.15 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

12 november 2024 - (12.30- 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Cursisten over Irene Francken, die tevens de cursus Privacy op de werkvloer doceert bij IvA:
– de manier van lesgeven door Irene is heel leuk en levendig. Zij is erg enthousiast over haar vak.
– de cursus Privacy op de werkvloer was informatief en interactief. een optimale verhouding van luisteren en vragen stellen. Zeker een aanrader.
– mevrouw Francken is een geboren spreekster. Erg boeiend.

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2
Hobéon SKO 2 PE-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus weet de cursist:

  • ­wat wordt verstaan onder ‘grensoverschrijdend gedrag’
  • hoe ver de zorgplicht van werkgevers reikt ten aanzien van het creëren van een veilige werkomgeving
  • welke protocollen en richtlijnen een werkgever zou moeten opstellen om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en wat daar in moet staan
  • de rol en invloed van de Ondernemingsraad, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris
  • hoe een werkgever een veilige werkomgeving creëert, voor melder èn ‘dader’
  • hoe een werkgever zorgdraagt voor diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer
  • welke sancties kunnen wordt toegepast naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag van werknemers in de privésfeer

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen: bedrijfsartsen, (arbeidsrecht) adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators, vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen en P&O medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam
Mw. mr. F. van Lieshout*
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam
Mw. mr. I.S. Spigt*
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam

*wisselend per locatie

 

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 14.30 uur Juridisch kader en protocollen
Een veilige en diverse werkomgeving creëren
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Vervolg: een veilige en diverse werkomgeving creëren
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.15 uur Grensoverschrijdend gedrag in het privéleven van de werknemer
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER