UWV Arbeidsjuridisch congres 2024

De 16e editie van het UWV Arbeidsjuridisch congres vindt plaats op vrijdag 14 juni 2024 in het Beatrix theater te Utrecht.

Op 14 juni 2024 staat het Beatrix theater volledig in het teken van actualiteiten, jurisprudentie en ontwikkelingen in het arbeids- en ontslagrecht.
Judith Duveen, algemeen directeur van de divisie Werkbedrijf bij UWV, opent het congres met dagvoorzitter Robert Daverschot. Monique Gerards, advocaat bij UWV en business adviseur bij UWV, neemt vervolgens samen met Jan Meijer, manager landelijke afdeling arbeid en ontslag van UWV, de actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure door. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toepassing van de WIA bij ontslag. Daarna gaat Barbara Filippo, advocaat bij SteensmaEven, in op het thema ‘reorganisatie’. Naast actualiteiten en rechtspraak, bespreekt zij alles wat bij een reorganisatie komt kijken. Na de lunch gaat Marko Jovović in op de digitale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de arbeidsrechtpraktijk. Hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Ruben Houweling, rondt de dag af met een terug- en vooruitblik. Want hoe gaat het arbeidsrecht zich komende jaren ontwikkelen?

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 PE punten cat. 2
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van dit congres bent u volledig op de hoogte van de actualiteiten, jurisprudentie en ontwikkelingen in het arbeids- en ontslagrecht.

VOOR WIE
Dit congres is bestemd voor advocaten, (arbeidsrecht)juristen en rechtsbijstandjuristen. Ook
niet-juristen met arbeidsrechtelijke kennis en praktijkervaring, zoals arbeidsdeskundigen,
(arbeidsrecht)adviseurs, mediators, directeuren en HRM’ers zijn van harte welkom.

DOOR WIE

Robert Daverschot
–  dagvoorzitter
Mw. Judith Duveen
– algemeen directeur van de divisie Werkbedrijf bij UWV
Mw. mr. Monique Gerards
– advocaat UWV en business adviseur bij UWV
Mr. Jan Meijer
– manager landelijke afdeling Arbeid en Ontslag van UWV
Mw. mr. Barbara Filippo
– advocaat bij SteensmaEven
Mr. Marko Jovović
– advocaat bij Stibbe
Prof. mr. Ruben Houweling
– hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
08.45 – 09.30 uur Inloop en registratie deelnemers
09.30 – 09.50 uur Opening
Robert Daverschot, dagvoorzitter
Welkom
Judith Duveen, directeur UWV Werkbedrijf
09.50 – 10.55 uur UWV ontslagprocedure : toepassing in de praktijk 
Jan Meijer, manager landelijke afdeling Arbeid en Ontslag van UWV en
Monique Gerards, advocaat UWV en business adviseur
– actualiteiten
– recente jurisprudentie gekoppeld aan de ontslagbeschikking
– toepassing WIA bij ontslag
Vragen 
10.55 – 11.20 uur Pauze
11.20 – 12.25 uur Reorganisatie
Barbara Filippo, advocaat bij SteensmaEven
– actualiteiten en jurisprudentie
– aanpak reorganisatie
– de eenmansreorganisatie
Vragen
12.25 – 12.35 uur Intermezzo
12.35 – 13.35 uur Lunchpauze
13.35 – 14.45 uur Digitale ontwikkelingen en gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk
Marko Jovović, advocaat bij Stibbe
– algoritmisch bepaalde risicoselectie: hoe werkt het, wat zit daar achter en welke impact heeft dit?
– software als selectiemiddel voor waardering werknemers en inzet bij personeelsreductie.
– wat betekenen deze digitale ontwikkeling voor mijn rechtspraktijk? Welke vragen moet ik stellen?
– enkele praktijkvoorbeelden.
Vragen
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.30 uur Wrap Up
Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
– wrap up van de dag vanuit de rol SER kroonlid, raadsheer en wetenschapper
– stand van zaken arbeidsrecht en wat is de komende jaren te verwachten
Vragen
16.30 – 16.40 uur Afsluiting
16.40 – 16.45 uur Intermezzo
16.45 uur Start Netwerkborrel

PRIJS
€ 349,00 (vrijgesteld van BTW) inclusief lunch en netwerkborrel.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Tot en met 17 mei 2024 kunt u zonder kosten annuleren, mits de annulering per mail/schriftelijk is gedaan. Bij afmelding na 17 mei 2024 kunt u zonder extra kosten een collega als vervanger laten deelnemen. We vragen u dit per mail aan te geven bij HOEZO!.

INSCHRIJFFORMULIER