Zieke werknemer op basis van casusposities

By 17 september 2017Capita Selecta, Ziekte

Om uw kennis te verdiepen en ook op te frissen bieden wij u een speciaal seminar aan. Scherp op de praktijk toegesneden omdat wordt gekozen voor de insteek van casusbehandeling op basis van situaties die in de praktijk hebben gespeeld en in veel gevallen ook aan de rechter zijn voorgelegd. Aan de hand van een achttal casusposities uit de praktijk worden diverse situaties met betrekking tot de zieke werknemer behandeld. De casusposities worden van tevoren door de docenten opgesteld en uitgewerkt.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
– re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
– de loonbetalingsverplichting van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid en/of arbeidsconflicten
– de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en andere actoren
– ziekte in het buitenland
– mogelijkheid van loonsanctie door de werkgever
– deskundigenoordelen van het UWV
– mediation
– verzuimverzekering
– ontslagmogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid
– loonsancties van het UWV

Met aandacht voor de WAB en slapende dienstverbanden

Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

28 mei 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

12 december 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Zieke werknemer op basis van casusposities

Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2
AbSg 4 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 PE-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u (weer) geheel op de hoogte van de rechtspositie van zieke werknemers en de daarbij behorende actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. U bent in staat zelfstandig complexe dossiers betreffende zieke werknemers te behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en mediators.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mr. F.B.A.M. van Oss
– advocaat en partner bij OMVR advocaten te Harderwijk
– docent Arbeidsrecht

 

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met een broodje en koffie, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 15.00 uur Cases 1-4
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Cases 5-8
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER