Wintercourse Arbeidsrecht

In een sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. We starten met de actualiteiten ontslagprocedure UWV waarbij de Wet arbeid vreemdelingen dit eerste deel afsluit. Aan het einde van de middag van de eerste dag spreekt Pauline Burger over Verworven rechten en wijziging van de arbeidsovereenkomst. De donderdagavond kunt u inrichten naar eigen keuze, even ontspannen in het prachtige centrum van Maastricht en genieten van de kerstmarkt of relaxen in het hotel. Vrijdagochtend starten we dan de dag met een deel over de Zieke werknemer en ‘s middags komen actualiteiten loon en emolumenten, actualiteiten ontslagrecht en een klein deel actualiteiten CAO-recht aan de orde. Een druk en vol programma met daarnaast de nodige tijd voor ontspanning.

Dag 1
14 december 2023 - (11.00 - 17.15 uur)
Crowne Plaza Hotel Maastricht te Maastricht

Dag 2
15 december 2023 - (09.30 - 16.30 uur)
Crowne Plaza Hotel Maastricht te Maastricht

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten (5 PO-punten per dag)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van alle arbeidsrechtelijke actualiteiten ten behoeve van de praktijk op de werkvloer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. (Pauline) Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. J. (Jan) Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Prof. mr. dr. W.A. (Wijnand) Zondag
– Hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar Arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – donderdag 14 december 2023

10.30 – 11.00 uur Ontvangst, kennismaking en registratie
11.00 – 12.30 uur Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure
Actualiteiten algemeen
• Duur en uitkomst ontslagprocedure bij UWV
• Procedures bij de rechter op de A- en de B-grond na een beslissing van UWV: hoe vaak komt het voor en wat is de kans van slagen?
• Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken
• Maatregelen UWV n.a.v. affaire kinderopvangtoeslag (menselijke maat, maatwerk)
• Tekort aan verzekeringsartsen
• Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak CRvB d.d. 1 juni 2022
• Meldingsplicht voor werkgevers bij indienstneming vluchtelingen uit Oekraïne
• Aanvraag werkvergunning: sancties tegen Rusland en Belarus
Toepasselijke wet- en regelgeving Ontslag
• Uitvoeringsregels ontslagprocedure
• Ontwikkelingen rondom uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
• Toetsing aan andere regelgeving (WOR) en afspraken
• Toetsing aan de cao/sociaal plan
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond)
• Toetsingskader
• Vertraging WIA keuringen in relatie tot ontslag op de B-grond
• Long-covid en subsidiemaatregelen
Ontslag om bedrijfseconomische redenen (A-grond)
• Inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
• Bedrijfseconomische ontslagaanvragen waarbij op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt: hoe gaat UWV daarmee om?
• Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling
Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing
(A- en B-grond).
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.00 uur Actualiteiten Wet arbeid vreemdelingen
Jan Meijer
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Verworven rechten en wijziging van de arbeidsovereenkomst
– functiewijziging in geval van disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid of reorganisatie
– overgang van onderneming
Pauline Burger
17.15 uur Afsluiting
17.30 – 19.00 uur Diner
19.00 uur Mogelijkheid tot bezoek centrum Maastricht

Dag 2 – vrijdag 15 december 2023

08.00 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 11.00 uur Rechtsbescherming van de zieke werknemer bij ontslag
– opzegverbod
– opzegging door werknemer, vergewisplicht van werkgever en rechtsbescherming (jurisprudentie)
– verantwoordelijkheden van werkgever in geval van eigenrisicodragerschap voor ZW
Pauline Burger
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Actualiteiten loon en emolumenten
– loon bescherming
– risicoverdeling
– flexibel loon
– loon en boetebeding
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Actualiteiten Ontslagrecht
– ontslag als ultimum remedium?
– einde van rechtswege
– wederzijds goedvinden
– ontslag op staande voet
– billijke vergoeding
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.30 uur Actualiteiten CAO-recht
– uitleg
– binding aan CAO
– verkregen rechten
Wijnand Zondag
16.30 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 1.350,- exclusief BTW, incl. diner, overnachting en ontbijt
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt).

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

INSCHRIJFFORMULIER