Wintercourse Arbeidsrecht

In een sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. We starten met actualiteiten loon, belangrijke zaken rondom ontslag en kijken naar de wijziging arbeidsvoorwaarden en in de middag behandelen we de actualiteiten UWV-ontslagprocedure. De donderdagavond kunt u inrichten naar eigen keuze, even ontspannen in het prachtige centrum van Maastricht of relaxen in het hotel. Vrijdagochtend starten we dan met schadevergoeding in het arbeidsrecht in het bijzonder voor de zieke werknemer en ’s middags komt de actuele rechtspraak aan de orde.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten (5 PO-punten per dag)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Prof. mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij Pallas Advocaten te Rotterdam
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – donderdag 15 december 2022

10.30 – 11.00 uur Ontvangst, kennismaking en registratie
11.00 – 13.00 uur – actualiteiten loon
– disciplinaire maatregelen
– ontslag op staande voet
– wijziging arbeidsvoorwaarden
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 17.15 uur
(incl. kwartier pauze)
Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure
– duur en kans van slagen ontslagprocedure bij UWV
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure: wanneer aan de orde en wat houdt het in?
– Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken (Hoofdlijnenbrief Min. SZW d.d. 5 juli 2022)
– Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 1 juni 2022
– De procedurele Uitvoeringsregels en Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag per 2023
– toetsing aan andere regelgeving (WOR, cao/sociaal plan): wanneer aan de orde en hoe?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond)
– inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
– aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling:
* Van welke functie moet worden uitgegaan wanneer de werknemer al enige tijd in een andere functie werkt?
* de stoelendansmethode versus afspiegeling
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond)
* Toetsingskader
* Vertraging WIA keuringen in relatie tot ontslag op de B-grond
* Long-covid en subsidiemaatregelen
Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (A- en B-grond): start herplaatsingsinspanningen, aanvang en einde herplaatsingstermijn, reikwijdte herplaatsing, norm (redelijkheid), rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, scholing en herplaatsing, etc
Mr. J. Meijer
17.15 uur Afsluiting
17.30 – 19.00 uur Diner
19.00 uur Mogelijkheid tot bezoek centrum Maastricht

Dag 2 – vrijdag 16 december 2022

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 11.00 uur Schadevergoeding in het arbeidsrecht, in het bijzonder voor de zieke werknemer
Het arbeidsrecht kent verschillende gronden voor de werknemer om
schadevergoeding te vorderen, zoals de billijke vergoeding, in geval van
schending van goed werkgeverschap en vergoeding van schade in geval
van beroepsziekten en bedrijfsongevallenDe mogelijkheden van actuele jurisprudentie worden besproken.
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.30 uur Vervolg Schadevergoeding in het arbeidsrecht
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Vervolg Schadevergoeding in het arbeidsrecht
Mw. mr. dr. P.H. Burger
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Actuele rechtspraak
Prof. mr. S.F.H. Jellinghaus
16.15 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 1.250,- exclusief BTW, incl. diner, overnachting en ontbijt
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 1.125,00 excl. BTW.)

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

INSCHRIJFFORMULIER