Webinar UWV-ontslagprocedure, ‘Actualiteiten rondom regelgeving en jurisprudentie’

De maatregelen van het kabinet tegen de Coronapandemie, waaronder de NOW en de TVL, waren gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Ongetwijfeld hebben ze een dempend effect gehad op het aantal ontslagen. De vraag is nu of het stoppen van de steunmaatregelen, de hoge inflatie (mede gevoed door de oorlog in Oekraïne) en de omvangrijke schulden waar veel ondernemers mee kampen, alsnog zullen leiden tot een toename van het aantal bedrijfseconomische ontslagaanvragen.

Voor iedereen die UWV-ontslagprocedures voert of werkgevers/werknemers bijstaat in het kader van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, is dit een ideale, praktische cursus. Naast procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan jurisprudentie rondom de A- en B-grond en de invloed daarvan op de ontslagpraktijk van UWV. Tevens zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder de per 1 april jongstleden gewijzigde Uitvoeringsregels ( zowel de Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, als de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Uitvoeringsregels ontslagprocedure), de maatregelen van UWV die ten doel hebben de ‘menselijke maat’ bij de uitvoering van wettelijke taken (waaronder de ontslagtaak) te waarborgen en de stand van zaken rondom het Coalitieakkoord over de arbeidsmarkt (Voortgangsbrief Minister van SZW aan de Tweede Kamer van 3 april jongstleden).

Kortom, een cursus die u niet mag missen.

28 maart 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

16 mei 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

13 juni 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten
MfN 3 punten, cat. 2
Hobéon SKO 1 PE-punt

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van dit webinar bent u weer volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader/de vereisten voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen (A-grond). Tevens kent u de belangrijkste jurisprudentie omtrent de A- en B-grond en de actuele stand van zaken omtrent de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen, bedrijfsjuristen en mediators. Dit webinar is ook bestemd voor niet-juristen zoals (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
 vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels Ontslagtaak UWV

SYLLABUS
Voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons een digitale syllabus

PROGRAMMA
09.30 – 12.45 uur

Actualiteiten algemeen
• Duur en uitkomst ontslagprocedure bij UWV
• Procedures bij de rechter op de A- en de B-grond na een beslissing van UWV: hoe vaak komt het voor en wat is de kans van slagen?
• Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken
• Maatregelen UWV n.a.v. affaire kinderopvangtoeslag (menselijke maat, maatwerk)
• Tekort aan verzekeringsartsen
• Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak CRvB d.d. 1 juni 2022
• Meldingsplicht voor werkgevers bij indienstneming vluchtelingen uit Oekraïne
• Aanvraag werkvergunning: sancties tegen Rusland en Belarus
Toepasselijke wet- en regelgeving Ontslag
• Uitvoeringsregels ontslagprocedure
• Ontwikkelingen rondom uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
• Toetsing aan andere regelgeving (WOR) en afspraken
• Toetsing aan de cao/sociaal plan
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond)
• Toetsingskader
• Vertraging WIA keuringen in relatie tot ontslag op de B-grond
• Long-covid en subsidiemaatregelen
Ontslag om bedrijfseconomische redenen (A-grond)
• Inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
• Bedrijfseconomische ontslagaanvragen waarbij op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt: hoe gaat UWV daarmee om?
• Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling
Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing
(A- en B-grond).

PRIJS
€ 267,- exclusief BTW
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Mediatorsfederatie Nederland-CMYK

INSCHRIJFFORMULIER