Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten:

  • De heer mr. P. van den Brink
  • De heer mr. D.J. Buijs
  • De heer prof. mr. dr. A.R. Houweling
  • De heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
  • De heer mr. J. Meijer
  • De heer dr. B. Sorgdrager
  • Mevrouw mr. E.B. Wits

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 PE-punten bij drie dagen kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
MfN 10 PE-punten bij dag 2 en dag 3 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Hobéon SKO 6 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 5 punten bij dag 2 en dag 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat en partner bij TenHolter|Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Mw. mr. E.B. Wits
– advocaat bij het advocatenkantoor van werkgeversorganisatie AWVN te Den Haag
– auteur van o.a. het hoofdstuk over de Vaststellingsovereenkomst in het Boek Ontslagrecht in hoofdlijnen (in de reeks Kluwer Monografieën Sociaal Recht).

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Woensdag 5 juni 2024, dag 1
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
14.00 – 17.15 uur
(incl. kwartier pauze)
De interactieve woensdagmiddag staat in het teken van door de deelnemers te presenteren casuïstiek uit hun praktijk. De docenten zullen vanuit hun expertise hierop reageren en ook zelf een complex probleem uit de jurisprudentie aan de orde stellen.
Mr. D.J. Buijs, mr. J. Meijer & dr. B. Sorgdrager
17.15 uur Borrel op terras Van der Werff
18.00 uur Diner

Donderdag 6 juni 2024, dag 2
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

10.30 – 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 13.00 uur Er zijn weer veel actualiteiten te melden op het terrein van de arbeidsongeschikte werknemer! Het voortdurende tekort aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, levert tal van vraagstukken op. De wetgever probeert deze met nieuwe regelgeving op te lossen. Denk aan het voorstel ‘praktisch schatten’ (maar wat het UWV al volop doet). En de vereenvoudigde beoordeling van 60-plussers. Deze regelgeving kan forse implicaties hebben voor werkgever en werknemer. Erica Wits zet het voor u op een rij.

En natuurlijk gaat zij in op het rapport van de commissie OCTAS. Wat vinden we hiervan en wat kunnen we hiermee? Gaan de voorstellen van de commissie het vastgelopen systeem van de Wia weer lostrekken?
Mw. mr. E.B. Wits

13.00 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Grensoverschrijdend gedrag, de stand van zaken
– eerste ervaringen met de nieuwe klokkenluidersregeling
– concept wet verplichtstelling vertrouwenspersoon
– social media, vrijheid van meningsuiting in relatie tot de werkvloer
Mr. P. van den Brink
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.15 uur AI in het arbeidsrecht
Mr. P. van den Brink
17.30 uur Borrel bij de Marlijn
19.00/19.30 uur Diner

Vrijdag 7 juni 2024, dag 3

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 12.15 uur
(incl. 15 minuten pauze)
Concurrentiebeding
Twintig jaar geleden werd het wetsvoorstel 28167 – Nieuwe regeling concurrentiebeding, door de Tweede Kamer aangenomen. Twee jaar later werd het voorstel door de Eerste Kamer verworpen. Nu, 2024, ligt opnieuw het voorstel tot aanpassing van het concurrentiebeding op de wetgevingstafel. Tijd om dit voorstel nader te bestuderen.
Bovendien het uitgelezen moment de jurisprudentie over het concurrentiebeding van de afgelopen jaren op een rij te zetten. Wat is inmiddels de stand van zaken na AVM (2007 – zwaarder drukken) en Philips/Oostendorp (2006 – schriftelijkheid)? Hoe heeft de rechtspraak inzake motivering van het bepaaldetijdscontractconcurrentiebeding zich ontwikkeld? En welke rol spelen artikel 19 lid 3 GW alsook het verbod op nevenactiviteiten (2022) en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen op de beoordeling van het rechtmatig belang van het beding? En klopt het dat in faillissementsprocedures het concurrentiebeding niet langer meer geldig is? En bij OvO juist wel of toch niet? Kortom, tijd voor een update!
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 13.45 uur Overgang van onderneming
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
13.45 – 13.50 Pauze
13.50 – 15.45 Arbeidsmarkt 2024
Max en Ruben praten u bij over de laatste ontwikkelingen in Den Haag. Wat staat er aan wet- en regelgeving te veranderen? Gaat het ZZP-dossier door en hoe bereiden we ons hier het beste op voor? En hoe zit het met de flexwetgeving? Beloningstransparantie? En toezicht in de uitzendsector? En… leidt OCTAS nu wel of niet tot aanpassing van de loondoorbetaling tijdens ziekte? Deze cliffhangers worden op de slotdag van Schier beantwoord.
Prof. mr. dr. A.R. Houweling & Mr. M.J.M.T. Keulaerds
15.45 – 16.00 uur Afsluiting, klaar maken voor vertrek
16.30 uur
19.30 uur
Vertrek veerboot naar Lauwersoog
Vertrek veerboot naar Lauwersoog

PRIJS

Drie dagen: € 1.695,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.375,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
–             2x lunch
–             2 of 3x diner
–             Huur fietsen
–             Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             Documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER