Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten:

  • De heer mr. D.J. Buijs
  • De heer prof. mr. dr. A.R. Houweling
  • De heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
  • De heer mr. J. Meijer
  • De heer dr. B. Sorgdrager

Daarnaast hebben wij dit jaar een gastspreker uitgenodigd. Op donderdagochtend zal de heer mr. Pieter van den Brink van het advocatenkantoor TenHolter|Noordam uit Rotterdam bij ons aanwezig zijn!

Dag 1
15 juni 2022 - (14.00 - 17.15 uur)
Hotel Van der Werff op Schiermonnikoog

Dag 2
16 juni 2022 - (11.00 - 17.00 uur)
Hotel Van der Werff op Schiermonnikoog

Dag 3
17 juni 2022 - (09.30 - 15.45 uur)
Hotel Van der Werff op Schiermonnikoog

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
Hobéon SKO 5 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 3 punten bij dag 2 en dag 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat en partner bij TenHolter|Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Woensdag 15 juni 2022
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

Dag 1
13.30 – 14.00 uur   Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

14.00 – 17.15 uur    (incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– actuele rechtspraak
– Werkwijzer arbeidsconflicten STECR
– beroepsziekten: consequenties voor werkgever en werknemer
– re-integratiemogelijkheden
– burn-out
– postcovid en nu 2 jaar arbeidsongeschikt: ontslag
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager

17.15 uur   Borrel op terras Van der Werff

18.00 uur   Diner

Donderdag 16 juni 2022
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

Dag 2
10.30 – 11.00 uur   Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

11.00 – 12.30 uur
Ontslag/Grensoverschrijdend gedrag
– ontbindingsprocedure
– ontslag op staande voet
– dringende reden/ernstig verwijtbaar handelen

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 14.30 uur
Vervolg Ontslag/Grensoverschrijdend gedrag
mr. P. van den Brink

14.30 – 14.45 uur   Pauze

14.45 – 16.15 uur
Enkele cijfers, van belang voor de afweging beëindigingsovereenkomst of ontslagprocedure via UWV?
– Gemiddelde duur en uitkomst UWV-ontslagprocedure
– Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
Actualiteiten:
– Ontwikkelingen rondom de procedure: intensivering van contacten met werkgever en werknemer door UWV (menselijke maat). Wat betekent dit?
– Stand van zaken Uitvoeringsregels Ontslag
– In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond):
– Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
– De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt
– Tips/opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– Tips/opletpunten bij herplaatsing
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond):
– Criteria en jurisprudentie
Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter:
– Enkele concrete uitspraken nader beschouwd. Wie heeft er gelijk? UWV, de rechter, of allebei?
Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:
Enkele cijfers, voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
– De stand van zaken
Mr. J. Meijer

16.15 – 17.15 uur
Jurisprudentie op de A-grond
Rechter versus UWV
Mr. J. Meijer & mr. D.J. Buijs

17.30 uur   Borrel bij de Marlijn

19.00/19.30 uur   Diner

Vrijdag 17 juni 2022

Dag 3
08.30 – 09.30 uur   Ontbijt

09.30 – 12.15 uur   (incl. kwartier pauze)
Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Verdieping CAO-recht
Prof. mr. dr. A.R. Houweling

12.15 – 13.00 uur   Lunch

13.00 – 15.45 uur   (incl. een kwartier pauze)
Concurrentiebeding, boete- en proeftijdbeding
– update overgang van onderneming
– update arbeidsmarktvisie Kabinet Rutte IV
Mr. M.J.M.T. Keulaerds

15.45 uur   Afsluiting en klaar maken voor vertrek

 Vertrek veerboot richting Lauwersoog: 16.30 uur en 19.30 uur

PRIJS

Drie dagen: € 1.645,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.325,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
–             2x lunch
–             2 of 3x diner
–             Huur fietsen
–             Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             Documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER