Rechtspositie van de statutair bestuurder

De rechtspositie van een statutair bestuurder in arbeidsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk perspectief is complex te noemen. Verschillende rechtsgebieden lopen immers in elkaar over en beïnvloeden elkaar.

Tijdens het ochtendgedeelte van de cursus staat de aansprakelijkheidsproblematiek centraal. Nagegaan wordt wanneer een bestuurder aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap jegens (individuele) crediteuren, jegens de vennootschap zelf en wanneer een bestuurder aansprakelijk kan zijn in het geval van een faillissement. Aan de hand van concrete casusposities wordt duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden de bestuurder nog ‘binnen de lijntjes’ blijft en wanneer hij de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden.

In het middaggedeelte komen de meest relevante arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten van benoeming, beloning, schorsing en ontslag aan de orde. Daarbij komt uiteraard zowel de meest relevante als recente jurisprudentie aan de orde.

19 september 2024 - (09.30 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

10 december 2024 - (09.30 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

Rechtspositie van de statutair bestuurder: Aansprakelijkheid, benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de verschillende wijzen waarop een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid. Hij is in staat aan de hand van praktijkgevallen aan te geven of een bestuurder wel of niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voorts is hij op de hoogte van verschillen tussen ‘gewone leidinggevenden’ en ‘statutair bestuurders’ ten aanzien van benoeming, schorsing en ontslag. Hij is in staat zowel de arbeidsrechtelijke als de vennootschapsrechtelijke aspecten van elkaar te onderscheiden
.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en financieel adviseurs
.

DOOR WIE

Mr. M.C.T. Burgers*
– advocaat en partner bij Pact Advocaten
Mw. mr. I.M. Harmsen*
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten
 Mw. mr. J. Stolk*
– advocaat bij Houthoff  te Amsterdam

*wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Hoofdlijnen aansprakelijkheid van bestuurders
– wie is bestuurder?
– interne aansprakelijkheid jegens de vennootschap
– Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
– externe aansprakelijkheid jegens crediteuren
– aansprakelijkheid bij faillissement, disculpatie en matiging
– civielrechtelijk bestuursverbod
– aansprakelijkheid voor belastingschulden
– vrijwaring, regres en verzekeringen
– bewijslastverdeling en procedurele aspecten
– aansprakelijkheid in concernverhoudingen
– praktische casusposities
– relevante en actuele jurisprudentie
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Vervolg Hoofdlijnen aansprakelijkheid van bestuurders
Mw. mr. I.M. Harmsen*
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Benoeming en arbeidsvoorwaarden
– wie is de bestuurder?
– benoeming van de bestuurder en aanvaarding (arbeidsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk)
– rol van de ondernemingsraad bij benoeming
– arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?
– arbeidsvoorwaarden en beloning van een bestuurder
– beperkingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en beloning (Wbfo/WNT)
– betekenis van de governancecodes voor benoeming en arbeidsvoorwaarden
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.15 uur Schorsing en ontslag van de bestuurder
– arbeidsrechtelijke versus vennootschapsrechtelijke vereisten voor schorsing en ontslag
– stappenplan vennootschapsrechtelijk ontslag
– implicaties vennootschapsrechtelijke ‘fouten’ voor arbeidsrechtelijke beoordeling
– rol ondernemingsraad bij schorsing en ontslag
– het sluiten van een minnelijke regeling met een statutair bestuurder
Mw. mr. J. Stolk/mr. M.C.T. Burgers*
17.15 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

PRIJS
€ 650,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van deze cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER