Rechtspositie van de statutair bestuurder

De rechtspositie van een statutair bestuurder in arbeidsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk perspectief is complex te noemen. Verschillende rechtsgebieden lopen immers in elkaar over en beïnvloeden elkaar. Bovendien is de rechtspositie van een bestuurder van bijvoorbeeld een BV weer anders dan die van een stichting.
Tijdens het ochtendgedeelte van de cursus staat de aansprakelijkheidsproblematiek centraal. Nagegaan wordt wanneer een bestuurder aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap jegens (individuele) crediteuren, de vennootschap en de Belastingdienst (en het UWV). Aan de hand van concrete casusposities wordt duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden de bestuurder nog ‘binnen de lijntjes’ blijft en wanneer hij de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden.
In het middaggedeelte komen de meest relevante arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten van benoeming, schorsing en ontslag aan de orde.

7 juni 2022 - (09.30 - 17.15 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

8 december 2022 - (09.30 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

Rechtspositie van de statutair bestuurder; Aansprakelijkheid, benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag

Rechtspositie van de statutair bestuurder: Aansprakelijkheid, benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de verschillende wijzen waarop een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid. Hij is in staat aan de hand van praktijkgevallen aan te geven of een bestuurder wel of niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voorts is hij op de hoogte van verschillen tussen ‘gewone leidinggevenden’ en ‘statutair bestuurders’ ten aanzien van benoeming, schorsing en ontslag. Hij is in staat zowel de arbeidsrechtelijke als de vennootschapsrechtelijke aspecten van elkaar te onderscheiden
.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en financieel adviseurs
.

DOOR WIE

Mr. H. Bijleveld
– advocaat en partner bij Pact Advocaten
Mr. M.C.T. Burgers*
– advocaat en partner bij Pact Advocaten
 Mw. mr. J. Stolk*
– advocaat bij Houthoff  te Amsterdam

*wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur   Hoofdlijnen aansprakelijkheid van bestuurders
– wie is bestuurder?
– interne aansprakelijkheid jegens de vennootschap
– externe aansprakelijkheid jegens crediteuren
– aansprakelijkheid jegens individuele crediteuren (de reikwijdte van de Beklamel-norm)
– aansprakelijkheid voor belastingschulden
– aansprakelijkheid bij faillissement
– vrijwaring, regres en verzekeringen
– bewijslastverdeling en procedurele aspecten
– verschillen aansprakelijkheid bestuurders van rechtspersonen en bestuurders van personenvennootschappen
– aansprakelijkheid in concernverhoudingen
– praktische casusposities

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.45 uur   Vervolg Hoofdlijnen aansprakelijkheid van bestuurders
Mr. H. Bijleveld

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 15.15 uur   Benoeming en arbeidsvoorwaarden
– wie is de bestuurder?
– benoeming van de bestuurder en aanvaarding (arbeidsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk)
– rol van de ondernemingsraad bij benoeming
– arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?
– arbeidsvoorwaarden van een bestuurder
– beperkingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden (Wbfo/WNT)
– wijzigingen van arbeidsvoorwaarden
– betekenis van governancecodes voor benoeming en arbeidsvoorwaarden

15.15 – 15.30 uur   Pauze

15.30 – 17.15 uur   Schorsing en ontslag van de bestuurder
– arbeidsrechtelijke versus vennootschapsrechtelijke vereisten voor schorsing en ontslag
– rol van statuten
– implicaties vennootschapsrechtelijke ‘fouten’ voor arbeidsrechtelijke beoordeling
– verschillen tussen de bestuurder van een BV, NV, vereniging, stichting en coöperatie
– rol ondernemingsraad bij schorsing en ontslag
– contractuele afvloeiingsregelingen
Mw. mr. J. Stolk/mr. M.C.T. Burgers* 

17.15 uur   Afsluiting

* wisselend per locatie

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER