Practicum Hoger beroep in arbeidszaken

De Wet werk en zekerheid heeft niet alleen het materiële arbeidsrecht ingrijpend veranderd, maar heeft in het bijzonder ook gevolgen gehad voor (de procesrechtelijke kanten van) het hoger beroep. Niet alleen is procederen in ontbindingszaken van kleur verschoten, de wetgever heeft de rechtspraktijk opgezadeld met (de gevolgen van) het schrappen van de schorsende werking van hoger beroep in ontbindingszaken. Inmiddels heeft de Hoge Raad een aantal onverwachte guidelines gegeven. Procederen in hoger beroep is een apart vak waarmee advocaten sinds de Wwz worstelen. In dit practicum geven een advocaat/raadsheer plaatsvervanger en oud-raadsheer plaatsvervanger handvatten voor het opzetten van processtukken in hoger beroep (in het bijzonder het formuleren van grieven) aan de hand van een aantal praktijkgevallen die zich sinds 1 juli 2015 hebben voorgedaan. Het materiële recht wordt daarbij niet uit het oog verloren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de cursus grieven formuleren in een specifieke casus.

3 november 2022 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van dit practicum beschikt u over handvatten voor het opzetten van processtukken in hoger beroep, in het bijzonder het formuleren van grieven.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Dit practicum is zeer geschikt voor cursisten die de Masterclass Procederen reeds hebben gevolgd.

DOOR WIE

mr.D.J. Buijs
– oud-raadsheer plaatsvervanger
mr. R.J. Voorink
– advocaat bij Voorink Advocaten, raadsheer plaatsvervanger

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

10.00 – 11.30 uur   Algemene inleiding

11.30 – 11.45 uur   Pauze

11.45 – 13.15 uur   Formuleren grieven

13.15 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 15.00 uur   Bespreken grieven en andere procedurele kwesties

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 16.15 uur   Andere thema’s die in hoger beroep spelen

16.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van dit practicum is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

.

INSCHRIJFFORMULIER