Leergang Arbeidsrecht

De basis voor de beginnende arbeidsrechtjurist is deze Leergang Arbeidsrecht. Welke contracttypen zijn er en welke soorten bedingen? Hoe zijn de regels precies bij ziekte? Het systeem van het ontslagrecht, het collectief arbeidsrecht en het procesrecht… allemaal zaken en begrippen die aan de orde komen tijdens deze uitgebreide Leergang.

Dag 1
17 september 2024 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
15 oktober 2024 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 3
19 november 2024 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 4
17 december 2024 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

ONDERWIJSVORM

Cursisten moeten voorafgaand aan deze Leergang praktijkopdrachten maken welke worden aangeleverd door het Instituut voor Arbeidsrecht en zullen worden behandeld tijdens de cursusdagen.
Na afloop van de Leergang zal er een digitale toets worden afgenomen onder de cursisten. Aan de hand van deze toets kan worden vastgesteld of de cursist de stof voldoende beheerst.

-vier heel leerzame dagen met een goede afwisseling van theorie en praktijk
– goede manier om kennis op te halen en te verbreden

PUNTEN
NOvA 20 PO-punten (5 punten per dag)
MfN cat. 2 20 punten (5 punten per dag)

NIVEAU
* Basis

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Tijdens deze leergang maakt u kennis met het arbeidsrecht, van arbeidsovereenkomst tot ontslag, maar ook ziekte, collectief arbeidsrecht, verlof, bijzondere bedingen etc. komen aan bod. Niet alleen het hoe, maar ook het waarom van het arbeidsrecht wordt besproken. Door docenten met zeer ruime praktijkervaring. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Met als doel dat u aan het einde van de leergang op de hoogte bent van de basisprincipes van het arbeidsrecht en kennis heeft van de belangrijkste onderdelen daarvan.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaat-stagiaires en beginnend juristen arbeidsrecht, welke willen voldoen aan de vereisten van de Raad voor Rechtsbijstand om toegang te krijgen tot de specialisatie arbeidsrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand. Tevens is deze leergang ook zeer geschikt voor HRM- en P&O-medewerkers en een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wilt opdoen.

DOOR WIE

Mw. mr. L.F. Buis
-advocaat bij De Koning Advocaten te Dordrecht
Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. C.P. van den Eijnden
– advocaat bij MARK Advocaten te Breda
Mr. M. van Gastel
– advocaat bij Van Gastel en Bal Advocaten
Mr. A.H.F. Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten
Mr. H. van der Wilt
– advocaat bij Van Gastel en Bal Advocaten

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en kennismaking
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Kwalificatie en contracttypen
– elementen van arbeidsovereenkomst
– criteria bij kwalificatie in rechtspraak
– onderscheid ZZP en werknemer
– de oproepovereenkomst
– de uitzendovereenkomst
– de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
– (gewijzigde) loonrisicoregeling 7:628 BW
– ragetlie, ketenregeling/conversie
– uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting bij oproep- en uitzendcontracten
Mr. H. van der Wilt
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Bijzondere bedingen
– wettelijke bedingen niet-wettelijke bedingen
– wijzigingsbeding
– boetebeding
– concurrentiebeding
– onrechtmatige concurrentie vs concurrentiebeding
– studiekostenbeding
– proeftijdbeding
Mr. M. van Gastel
16.30 uur Afsluiting

Dag 2:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en kennismaking
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Ziekte
– bijzondere bescherming bij ziekte
– wanneer ziek?
– wanneer niet kunnen werken als gevolg van een conflict?
– hoogte en duur van het recht op loon
– re-integratieverplichtingen
– sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten van re-integratie
– ontslagbescherming van de zieke werknemer
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Bijzondere verplichtingen
– gezagsverhouding, goed werkgever en goed werknemerschap
– grondrechten, gelijke behandeling en recht op privacy
– overgang van onderneming
– zorgplicht van de werkgever
Verlofregelingen
– vakantiewetgeving (7:634-645 BW)
– wet Arbeid en Zorg
– wet Aanpassing Arbeidsduur (inmiddels Wet Flexibel Werken)
Mw. mr.dr. P.H. Burger
16.30 uur Afsluiting

Dag 3:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en kennismaking
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Systeem van ontslagrecht
– ontslagneming
– ontslag met wederzijds goedvinden
– beëindigingsovereenkomst
– opzegging door de werkgever
– ontslagverboden
– toetsing door UWV
– toeting door de rechter
– ontslag op staande voet
– relatie met WW
– processuele aspecten
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Ontslagvergoedingen
– transitievergoeding
– extra transitievergoeding
– billijke vergoeding
– lijnen in de rechtspraak
– vergoeding ‘vaststellingsovereenkomst’
– schadevergoeding o.g.v. wanprestatie
– vergoeding Sociaal plan
Mr. A.F.H. Kluwen/mw. mr. L.F. Buis
16.30 uur Afsluiting

Dag 4:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en kennismaking
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Collectief arbeidsrecht
– systeem van het (collectieve) arbeidsrecht
– doorwerking CAO in arbeidsovereenkomst
– uitleg CAO
– botsende CAO’s
– CAO en overgang van onderneming
– stakingsrecht
– hoofdlijnen medezeggenschapsrecht
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Procesrecht in arbeidszaken
– bevoegdheid rechter
– dagvaarding vs verzoekschrift
– termijnen
– wat vorderen en hoe verweer voeren?
– bewijsrecht
– procedures beëindiging arbeidsovereenkomst
– tips en trucks vaststellingsovereenkomst
– eerste aanleg versus hoger beroep
– internationaal component
– procedures bij ontslagcommissies
– bijzondere procedures zoals College Rechten van de Mens
Mw. mr. C.P. van den Eijnden
16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.695,- exclusief BTW voor de gehele leergang. De dagen zijn niet afzonderlijk van elkaar te volgen. Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze leergang is annuleren niet mogelijk. Wanneer cursist onverhoopt een dag niet kan volgen zal het IvA een passende oplossing met cursist zoeken.

ORDE_PO_20

Mediatorsfederatie Nederland-CMYK

INSCHRIJFFORMULIER