Intervisie voor advocaten

By 13 oktober 2023Capita Selecta

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerde feedback is een manier om met collega’s of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. Uw professionele ontwikkeling staat centraal. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. Intervisie is misschien wel de toegankelijkste en tegelijkertijd boeiendste vorm. U leert van uw eigen casus en van de inbreng van anderen. U ontdekt hoe vakgenoten omgaan met uitdagingen en hoe u zich verder kunt ontwikkelen. Minstens zo belangrijk, u voldoet daarmee aan de eisen van de NOvA. 

 De bijeenkomst is een interactieve bijeenkomst. De bespreking vindt plaats onder begeleiding van mevrouw drs. Alexandra Gerny, als gespreksleider geregistreerd bij de Algemene raad van de NOvA. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de gespreksleider geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26 van de Advocatenwet. 

 

ORGANISATIE
IvA organiseert deze cursus in samenwerking met IvJO

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten (niet Juridisch)

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

VOOR WIE
Deze cursus is ALLEEN bestemd voor advocaten.

DOOR WIE

 Mw. drs. A. Gerny
– eigenaar Gerny Coaching + Consulting
– als senior coach geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Nobco)
– geregistreerd als opleidingsinstelling en als gespreksleider bij de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

SYLLABUS
Er is geen syllabus tijdens deze cursus

Uitgangspunten voor het programma

  • de intervisie voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten, vastgelegd in de Wijzigingsverordening Kwaliteitstoetsen
  • de intervisiesessie duurt vier uur (twee maal twee uur, onderbroken door een korte pauze) en staat onder leiding van een professionele intervisiebegeleider
  • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten
  • de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening
  • het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen
  • de bijeenkomst is een interactieve bijeenkomst die voldoet aan de door de NOvA gestelde voorwaarden
  • interactie tussen gespreksleider en deelnemers en deelnemers onderling is uiteraard mogelijk
13.00 – 13.30 uur Ontvangst met sandwiches en registratie
13.30 – 15.30 uur Deel 1
15.30 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 18.00 uur Deel 2
18.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

INSCHRIJFFORMULIER