De overheidswerknemer: de rechtspositie van de ambtenaar

By 24 februari 2018Capita Selecta

De Ambtenarenwet 2017 wijzigt de rechtpositie van de ambtenaar en de overheidswerkgever essentieel. Deze cursus biedt u inzicht in de ervaringen en rechtspraak vanaf de inwerkingtreding van de wet (1 januari 2020). Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de Ambtenarenwet 2017, het overgangsrecht en de gevolgen voor zowel de ambtenaren die genormaliseerd zijn als de uitzonderingsgevallen. Wie zijn er nu nog wel of niet ambtenaar en bestaat er dan een aanstelling of niet? Zo bent u aan het einde van de cursus klaar om uw cliënt kundig ter zijde te staan.

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, cat. 2

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Inzicht in de Ambtenarenwet 2017, de gevolgen voor het individuele en collectieve ambtenarenrecht waaronder bijzondere situaties in de cao van de verschillende sectoren, de eerste ervaringen en rechtspraak en inzicht in de rechtspositie van de zogenoemde ‘blijf-ambtenaren’.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

DOOR WIE

 Mw. mr. drs. E. Huisman
– advocaat bij De Voort Advocaten | Mediator te Tilburg
 Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij Pallas Advocaten te Rotterdam
– universitair docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Tilburg University

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 14.00 uur Het systeem van de overheidswerknemer waarbij de ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017, de Wet ambtenaren defensie en de Politiewet 2012 zullen worden besproken
14.00 – 15.00 uur De Ambtenarenwet 2017; de diepte in
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Consequenties voor het individuele en collectieve arbeidsrecht inclusief bijzondere cao-bepalingen en waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden behandeld:
– de cao’s van de verschillende sectoren
– de integriteitsbeleid na invoering van de Ambtenarenwet 2017
– de normalisering en ziekte
– het (straf)ontslag en de normalisering
– reorganisatie en privatisering
– recente rechtspraak
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. 

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het Iva brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

ORDE_PO_4