Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

De praktijk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen komt regelmatig in aanraking met het arbeidsrecht. In deze cursus komen aspecten van ziekte van werknemers, re-integratieverplichtingen over en weer en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer aan de orde. Tevens zullen de docenten het sanctiebeleid en loondoorbetaling bij ziekte met u bespreken. De docenten bespreken voorts de informatie- en geheimhoudingsplicht van de bedrijfsarts. Er is voldoende ruimte om ook eigen kwesties naar voren te brengen.

20 december 2022 - (12.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Doctor with arms crossed on blue

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– organisatorisch goed opgezet en inhoudelijk een aanrader!
– veel behandeld…

PUNTEN
MfN 4 punten cat. 2 
AbSg 4 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer bekend met de wijzigingen in het Ontslagrecht en is hij in staat op deze wijzigingen te anticiperen.

VOOR WIE
De cursus Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen is bedoeld voor artsen en arbeidsdeskundigen die het arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk toe moeten passen dan wel hun cliënten adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

Docenten zullen de cursus in een duo-presentatie verzorgen


SYLLABUS

De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met koffie en sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 14.00 uur Arbeidsongeschiktheid in het arbeidsrecht
– loondoorbetaling bij ziekte
– re-integratie
– deskundigenoordeel
– ontslag en zieke werknemer
– procedures bij de rechter
14.00 – 14.10 uur Korte break
14.10 – 15.30 uur Rapportage bedrijfsarts
– Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
– Autoriteit Persoonsgegevens
– Wet Verbetering Poortwachter
– Arbowet
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 17.00 uur Actuele ontwikkelingen zieke werknemer
– arbeidsconflicten
– tuchtzaken
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 400,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER