Actualiteiten Arbeidsrecht; voor- en najaarscursus 2022

Dit jaar zullen drie zeer ervaren docenten (afwisselend per locatie) met elkaar en met u als cursist de ontwikkelingen in het arbeidsrecht bespreken aan de hand van nieuwe jurisprudentie en regelgeving. De docenten zullen actuele uitspraken en andere actuele ontwikkelingen te allen tijde meenemen in hun presentaties.

Dag 1
22 juni 2022 - (14.15 - 20.45 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

5 juli 2022 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
4 oktober 2022 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

10 oktober 2022 - (14.15 - 20.45 uur)
TheaterHotel De Oranjerie te Roermond

1 november 2022 - (14.15 - 20.45 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

17 november 2022 - (14.15 - 20.45 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

6 december 2022 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus die onmisbaar is voor iedere jurist die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en mediators.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mr. F.B.A.M. van Oss*
– advocaat en partner bij OMVR Advocaten te Harderwijk en docent Arbeidsrecht
Mw. mr. A.C. Beijderwellen-Wittekoek *
– advocaat bij Nysingh Advocaten – Notarissen N.V.

* Wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Programma  voorjaar

13.45 – 14.15 uur   Ontvangst
14.15 – 15.30 uur   Cursus
15.30 – 15.45 uur   Pauze
15.45 – 17.00 uur   Cursus
17.00 – 17.05 uur   Pauze
17.05 – 18.00 uur   Cursus
18.00 – 19.00 uur   Diner
19.00 – 20.00 uur   Cursus
20.00 – 20.10 uur   Pauze
20.10 – 20.45 uur   Cursus
20.45 uur   Afsluiting

De volgende onderwerpen zullen worden besproken:

Implementatie arbeidsvoorwaardenrichtlijn

 • Wetgevingsproces kamerstukken II 35962 (aanbevolen)
 • De scholingsplicht en studiekostenbeding voor en na implementatie van de arbeidsvoorwaardenrichtlijn TAP 2022 / 49 (aanbevolen)
 • SER-advies inzake hybride werken SER advies hybride werken (aanbevolen)

Grensoverschrijdend gedrag

 • Conclusie AG d.d. 19 november 2021 inzake docent toneelacademie (Seksueel grensoverschrijdend gedrag in beginsel ernstig verwijtbaar, ECLI:NL:PHR:2021:1087 (arrest wordt verwacht 22 of 29 april)
 • Conclusie AG d.d. 15 oktober 2021 inzake ABN, ECLI:NL:PHR:2021:1038, inmiddels arrest HR (25 februari 2022) 81 RO (aanbevolen)
 • Arnhem 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5455 (tandartsassistente, billijke vergoeding € 100.000,–)
 • Oost-Brabant 10 februari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:459 (werkstuk fistfucking)(aanbevolen)
 • Gerechtshof Amsterdam 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3089 (literair recensent Volkskrant)(aanbevolen)

Onderzoek

 • Raad van Discipline 24 januari 2022 ECLI:NL:TADRSGR:2022:7 (klacht advocaat-stagiaire in verband met slecht onderzoek in zedenzaak)
 • Conclusie AG d.d. 10 december 2021, ECLI:NL:PHR:2021:1170 (onderzoekskosten), inmiddels arrest HR (25 maart 2022) 81 RO
 • Gerechtshof Amsterdam 15 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:386 (onderzoek en recht op horen) (aanbevolen)

Bewijs in het licht van de AVG

 • Gouda 11 januari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:257 (vernietiging ontslag op staande voet wegens onrechtmatig verkregen bewijs in het licht van de AVG) uitzondering, want…
 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:777 (moedwillige sabotage automonteur op camerabeelden vastgelegd)
 • Rb Midden-Nederland 16 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6071 (monitoring e-mailgebruik werknemer, vergelijking Barbulesca uitspraak)
 • Oost-Brabant 20 juli 2021, JAR 2022/7 (ontslag op staande voet wegens drugsgebruik, drugstest gerechtvaardigd, terwijl AP vindt van niet)

Opzegverbod

 • Hoge Raad 18 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:276 (ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk na ontslagaanvraag UWV, maar voor verzoek tot ontbinding)
 • Rechtbank Rotterdam 3 maart 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:1535 (geregelde ontbinding op grond van verstoorde arbeidsrelatie)

Ontslag

 • Gerechtshof Amsterdam 22 maart 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:864 (fysiotherapeut declaraties voor trainingen zonder behandelingen)
 • Gerechtshof Amsterdam 22 maart 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:868 (kok met corona wel bij andere werkgever aan het werk)
 • Hoge Raad 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1669 (opzegging arbeidsovereenkomst door arbeidsongeschikte werknemer met psychische klachten)
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11627 (geen grond voor lagere BV vanwege TV als uitgangspunt is dat werknemer, ook bij een latere beëindiging TV had gekregen (volgens New Hairstyle moet TV bij de berekening van de BV worden betrokken))

Arbeidsconflicten

 • Rechtbank Midden-Nederland 2 februari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:507 (loondoorbetaling arbeidsconflict)
 • Werkwijzer arbeidsconflicten STECR, versie 7
 • Overijssel 5 oktober 2021 (niet gepubliceerd, volgt nog geanonimiseerd) (weigeren mediation door werknemer niet aan te raden)

Langdurige arbeidsongeschiktheid

 • Conclusie AG 11 februari 2022, ECLI:NL:PHR:2022:136 (Xella norm voor diepslapers, semi diepslapers en verlate slapers)
 • Den Haag 6 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:13706 (Compensatieregeling)(aanbevolen)
 • Hof Den Bosch 7 oktober 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3054 (voorwaarden bij Xella)(aanbevolen)

Zorgplicht

 • Rechtbank Overijssel 25 januari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:286 (zorgplicht werkgever, bewuste roekeloosheid werknemer door vallijn bij werkzaamheden op dak niet vast te maken)
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2000 (werkgever niet aan zorgplicht voldaan bij uitzendkracht die door gipsen plafond heen valt)

Divers

 • Gerechtshof Den Haag 29 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:449 (equity partner Deloitte)
 • DBA, nog altijd geen handhaving

Exoten

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9504 (hof kan einddatum bij foutief gehanteerde opzegtermijn niet herstellen)
 • Hoge Raad 11 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:345 (bevoegdheid Nederlandse rechter, vergewisplicht door hof onvoldoende)

Programma najaar:

13.45 – 14.15 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
14.15 – 15.15 uur   Actualiteiten einde arbeidsovereenkomst, waaronder (als het actueel is) ontbinding van de arbeidsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, ontslag op staande voet en vergoedingen
15.15 – 15.25 uur   Pauze
15.25 – 16.30 uur   Vervolg actualiteiten einde arbeidsovereenkomst
16.30 – 16.35 uur   Korte pauze
16.35 – 17.45 uur   Vervolg actualiteiten einde arbeidsovereenkomst
17.45 – 18.45 uur   Diner
18.45 – 19.45 uur   Zieke werknemer, voor zover actueel
19.45 – 20.00 uur   Pauze
20.00 – 20.45 uur   Vervolg Zieke werknemer
20.45 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 495,- excl. BTW per dag. Bij gelijktijdige intekening voor de voorjaars- en de najaarscursus ontvangt u een korting van 10% op de totaalprijs. De prijs wordt dan € 891,- excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER